Hlavná obsah

„Podhájske slávnosti ľudových remesiel 2018“

Každoročne sa v úvode leta s našimi prijímateľkami zúčastňujeme „Podhájskych slávností ľudových remesiel“. Prezentujeme tu našu tvorbu – drobnosti, ale i väčšie výtvory, ktoré sme spoločne zhotovili v našom zariadení v rámci rozvoja pracovných zručností.
 

ilustrácia

 

„MLOK 2018“

Dňa 20. júna 2018 sme sa zúčastnili Malej letnej olympiády klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá sa konala v Športovej hale v Leviciach. Súťažilo sa v štyroch disciplínach:

  • skok z miesta do diaľky znožmo,
  • hod na cieľ kriketovou loptičkou,
  • hod loptou do basketbalového koša,
  • štafetové prekážkové behy družstva.

Radosť z výkonov a víťazstiev si v tento deň užívali všetci. A našim prijímateľkám sa veru darilo – získali zlatú a striebornú medailu v hode basketbalovou loptou.

 

ilustrácia

 

MDD 2018

1. jún každý rok patrí oslave Medzinárodného dňa detí. Pozvanie do nášho zariadenia v tento rok prijala Mgr. Viera Kazimírová, vedúca odboru sociálnych vecí ÚNSK, prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci zo ZSS „Lipka“ Lipová a „Domum“ Krškany.

Svojím spevom a tancom nás potešili mladí zo skupiny Dorothea. Pre všetkých sme pripravili v spolupráci so šašom množstvo súťaží a odmien. Na ohnisku sa opekali chutné špekačky a DJ Jojo hral obľúbené pesničky.
 

ilustrácia

 

Búdičky 2018

Na 31. mája pripadol v tento rok cirkevný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Naše zariadenie sa každoročne zapája do slávenia tohto sviatku. Spolu sme pripravili oltárik – búdičku pri našom ZSS a večer sa PSS zúčastnili slávenia sv. omši s procesiou.

ilustrácia

 

Výlet – Nová Ves nad Žitavou 2018

Mesiac máj je zasvätený Panne Márie. Naše prijímateľky preto každoročne v máji navštívia známe pútnické miesto „Studnička“ v Novej Vsi nad Žitavou. Tu sme sa 22. mája prišli pomodliť a načerpať síl do ďalších dní. Samozrejme, napili sme sa a nabrali sme si aj zo „zázračnej“ vody pre ostatné spolubývajúce. 

ilustrácia

 

Výlet – Zveropark

23. mája 2018 sme navštívili krásny Zveropark v Revištskom Podzámčí pri Žarnovici. Počasie nám prialo a tak sme sa mohli pokochať nádhernou prírodou, vodopádmi, jazierkom s rybkami, známymi i netradičnými zvieratkami – losy. V hladkacom kútiku sme sa mohli k niektorým i priblížiť a pohladkať ich. Bol to pre nás úžasný zážitok.

ilustrácia

 

Nitriansky Oskar 2018

Tohtoročného XIII. ročníka Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb „OSKAR 2018“ sa 23. mája v KD Kozárovce zúčastnilo trinásť zariadení sociálnych služieb. Dramatickú tvorbu tu predviedlo cca 140 prijímateľov sociálnych služieb. Opäť nemohli medzi nimi chýbať ani naše prijímateľky. Obecenstvo i porotu sa snažili zaujať svojou veselohrou „Ako vrabčiak vo svete zázračné slovíčka hľadal“.

ilustrácia

 

Misie 2018

V dňoch 21. – 29. apríla 2018 sme v našej obci zažili milostivý čas – Sväté misie. Viedli ich pátri redemptoristi – P. Peter Hertel, CSsR, P. František Romaňák, CSsR a P. Rastislav Dluhý, CSsR. Prijímateľky zo ZPB sa zúčastňovali sv. omší v kostole. P. František Romaňák prišiel povzbudiť svojím slovom aj ostatné prijímateľky a zamestnancov do nášho zariadenia. Zároveň im vyslúžil sviatosť pomazania chorých a všetkým prítomným udelil osobitné požehnanie.

ilustrácia

11. mája prišiel do nášho zariadenia miestny pán farár vyslúžiť sv. omšu, na ktorej sa taktiež zúčastnili viaceré naše PSS.

ilustrácia

 

Jar v našom parku

Každým dňom sa jar hlási o slovo stále viac a viac. Zem sa zo sna budí a náš park sa svätoďurníkmi plní. Zimná letargia z nás konečne opadne a lúče slnka prebúdzajú v nás novú chuť do života. Pozývame preto aj vás na prekrásnu a voňavú prechádzku naším rozkvitnutým parkom...

ilustrácia

 

Veľkonočná oblievačka – 4. 4. 2018

Dňa 4.4.2018 prišli naše dievčatá pooblievať a vyšibať krásnymi korbáčmi chlapci zo zariadení sociálnych služieb „Lipka“ Lipová a „DOMUM“ Krškany. Spoločne si zatancovali pri dobrej muzike od DJ Joja. Keďže v tento rok bolo počasie veľmi žičlivé, po dobrom obede si našli čas i na krátku vychádzku v našom rozkvitnutom parku plnom svätoďurníkov.

ilustrácia

 

„Hľadaj svojho zajačika“ – 28. 3. 2018

Už po desiatykrát sa v „KREATÍV“ Zariadení sociálnych služieb v Klasove uskutočnila milá akcia „Hľadaj svojho zajačika“, na ktorej sa zúčastnili aj naše PSS. V tento rok sme si pripravili zdobenie korkovo-polystyrénových vajíčok. Po výstave zhotovených prác nasledovalo hľadanie zajačikov v priľahlom parku.

ilustrácia

 

Veľkonočná Svätá spoveď

V tomto pôstnom období dňa 26. 3. 2018 prišiel do nášho zariadenia miestny kaplán Mgr. Juraj Klinko vyslúžiť Sviatosť zmierenia všetkým prijímateľkám, ktoré prejavili záujem.

Pripravili sa tak aj duševne na slávenie prichádzajúcej Veľkej noci.

Starostlivý anjel 2017

15. marca si každoročne pripomíname Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. Nitriansky samosprávny kraj v tento rok už po tretíkrát ocenil najlepších pracovníkov zariadení sociálnych služieb na území kraja v kategóriách manažment, sociálny úsek, zdravotnícky úsek a ostatní pracovníci ocenením STAROSTLIVÝ ANJEL.

Jednou z ocenených bola aj vedúca úseku výchovy a pracovnej terapie nášho zariadenia, pani Helenka Timková, ktorá si z rúk predsedu NSK Milana Belicu prevzala ocenenie Starostlivý anjel v kategórii manažment.

Gratulujeme!

ilustrácia

 

Svätá omša – 7. 3. 2018

Tohtoročná príprava na plnohodnotné prežitie veľkonočných sviatkov zahŕňala i účasť PSS na svätej omši v pôstnom období. Do nášho zariadenia ju prišiel odslúžiť náš kaplán Mgr. Juraj Klinko. Dievčatá si pripravili čítanie, žalmy a prosby, ktoré samy predniesli. Súčasne pán kaplán udelil aj Sviatostné pomazanie chorých jednej našej prijímateľke.

ilustrácia