Hlavná obsah

„Svätá omša – 22.09.2021“

Dňa 22.09.2021 sa prijímateľky sociálnej služby zúčastnili na slávení svätej omše v priestoroch „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa. Dievčatá sa aktívne zapojili čítaním liturgie, prednesením prosieb a žalmov. Spev mariánskych piesní dotvoril dôstojný priebeh svätej omše. Všetci zúčastnení si vo svojom srdci odniesli pokoj a nádej do najbližších spoločných dní. Za odslúženie svätej omše a spovede  ďakujeme správcovi farnosti Veľká Maňa Mgr. Petrovi Kukučkovi.