Hlavná obsah

O nás

 PhDr. Ivana Černáková, MBA – sociálny pracovník


Sociálna práca mi dala ako človeku zmysel v hľadaní možností a nádeje pre všetkých ľudí bez rozdielu veku, ktorí sú zraniteľní a skúšaní osudom. Každý aj na prvý pohľad bezvýznamný krok môže v ťažkej životnej situácii byť svetlom na konci tunela. Dlhoročná prax v oblasti poskytovania sociálneho poradenstva a pedagogické vzdelanie mi umožnilo poskytovať pomoc tým najviac zraniteľným - deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Pomoc rodinám a odovzdávanie nadobudnutých skúseností pri poskytovaní služby včasnej intervencie sa stalo mojím poslaním a zároveň zmyslom môjho profesijného života.

 

Mgr. Eva Štefáneková - špeciálny pedagóg

 

Mgr. Natália Jančárová - psychológ