Hlavná obsah

Zariadenie podporovaného bývania na jar
Zariadenie podporovaného bývania na jar
Budova kaštieľa
Budova kaštieľa
Naša chalúpka v Hiadeli
Naša chalúpka v Hiadeli
Priestory domova sociálnych služieb
Priestory domova sociálnych služieb
Interiér ZPB
Interiér ZPB
Výstava prác klientov vo Františkánskom kláštore  v Nových Zámkoch
Výstava prác klientov vo Františkánskom kláštore v Nových Zámkoch
Výstava prác klientov vo Františkánskom kláštore  v Nových Zámkoch
Výstava prác klientov vo Františkánskom kláštore v Nových Zámkoch
Po vystúpení na Nitrianskom Oskarovi

Po vystúpení na Nitrianskom Oskarovi
Na výlete vo Viedni
Na výlete vo Viedni
Vystúpenie klientiek na Dni matiek
Vystúpenie klientiek na Dni matiek
Pri zdobení medovníkov
Pri zdobení medovníkov
Oslavy MDD u nás
Oslavy MDD u nás
Športové súťaže na MDD v zariadení
Športové súťaže na MDD v zariadení
Pri športovaní
Pri športovaní
Vianočné šuhajdy
Vianočné šuhajdy
Vianočné trhy v KD Maňa
Vianočné trhy v KD Maňa