Hlavná obsah

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Občianske združenie „Združenie rodičov a priateľov pri ZSS „KAMILKA“ MAŇA“ vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 28.11.2014. Je to dobrovoľné združenie občanov,  ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých s telesným a mentálnym postihnutím. Združenie pomáha vytvárať vhodné podmienky pre zlepšenie kvality života a vzdelanostnej úrovne občanov, predovšetkým prijímateľov sociálnych služieb „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa.

Snažíme sa podporovať, realizovať a rozvíjať aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb ako aj podporovať  a rozvíjať aktivity zariadenia, ktoré nie je možné uskutočňovať  z jeho rozpočtových prostriedkov.

Naše občianske združenie môžete podporiť  poukázaním 2 %  podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb na priloženom tlačive.


Ďakujeme!

Tlačivo – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023