Hlavná obsah

„Vitaj leto

         Dňa 13.06.2024 sa v našom zariadení uskutočnila akcia ,, VITAJ LETO". Pozvaných bolo viacero zariadení spolu zo Základnou školou z Mani i Odborné učilište z Novej Vsi nad Žitavou. Pozvaných čakal bohatý program a chutné občerstvenie. Deň sa niesol v znamení výbornej zábavy, hudby a veselej nálady. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, sponzorom a samozrejme všetkým zúčastneným. Veríme, že sa takto stretneme aj o rok.

„Šport bez bariér

         Ďakujeme pani Emílii Federičovej za pozvanie na akciu Šport bez bariér, ktorú s finančnou podporou mesta Šurany organizoval UNESCO KLUB ŠURANY, Návrat k prírode - návrat k svojim kultúrnym koreňom. Súťažilo sa v šiestich disciplínach, do ktorých sa naše dievčatá aktívne zapájali. Získali viacero ocenení, medzi ktoré patrilo aj ocenenie za najlepšieho športovca ale hlavne si odniesli plno zážitkov a úsmev na tvári.

„Nové motorové vozidlo

         Dňa 03.05.2024 sme si prevzali nové 9-miestne motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou, ktoré našim prijímateľom sociálnej služby vo veľkej miere skvalitní život. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

„Stavanie mája

         Stavanie mája je krásnou ľudovou tradíciou našich predkov.

Ďakujeme chlapcom z ,,KREATÍV", ZSS Klasov, ,,LIPKA", ZSS Lipová a ,,DOMUM", ZSS Krškany za postavenie mája, ktorý zdobí naše zariadenie. Výborne sme sa zabavili, zatancovali si a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

„Deň prevencie s policajným zborom

         Dňa 17.04.2024 sa v našom zariadení uskutočnil Deň prevencie s Policajným zborom. Prijímateľky boli informované o nástrahách na internete, ale aj o tom ako sa bezpečne správať na cestách. Prednáška ich veľmi zaujala, pričom sa aj aktívne zapájali. Na záver si mohli obhliadnuť policajné vozidlo. Touto cestou chceme poďakovať za zaujímavú a poučnú prednášku.

„Veľkonočná oblievačka 2024

         Dňa 03.04.2024 sa v našom zariadení uskutočnila ,,Veľkonočná oblievačka", kde nás prišli obliať chlapci z ,,KREATÍV" ZSS Klasov, ,,DOMUM" ZSS Krškany a ,,LIPKA" ZSS Lipová. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

„Vianočné prianie

        

„Poďakovanie

         Dňa 18.12.2023 nám bolo slávnostne odovzdaných do užívania 10 elektrických antidekubitných postelí, ktoré vo výraznej miere skvalitnia život našim prijímateľom sociálnej služby. Chceme sa touto cestou poďakovať predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja, Ing. Branislavovi Becíkovi, PhD. a Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

„Adventné stretnutie

         Sobota, 9.12.2023, patrila Adventnému stretnutiu, na ktorom sa naše prijímateľky a prijímatelia sociálnej služby stretli so svojimi rodinami, priateľmi a známymi. Pani riaditeľka sa počas svojho príhovoru poďakovala i dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne a s radosťou venujú našim klientom. Následne nám prijímatelia sociálnej služby predviedli krásny kultúrny program, ktorý všetkých v tento adventný čas vianočne naladil.

„Masážne kreslo

         Nadácia MVSG darovala nášmu zariadeniu pre našich prijímateľov sociálnej služby masážne kreslo, ktoré skvalitní ich život v zariadení. Nadácii MVSG zo srdca ďakujeme.

„Pozvánka na Adventné stretnutie

        

„Cvičíme v prírode

         "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa v dňoch od 02.10.2023 do 13.10.2023 zrealizovalo jesennú pohybovú aktivitu pod názvom "Cvičíme v prírode". Poslúžili nám k tomu cvičebné stroje, ktoré si naše prijímateľky sociálnej služby veľmi obľúbili a dva týždne plné pohybu na čerstvom vzduchu si naplno užili. Sme radi, že nám stroje poslúžia i do budúcnosti k pohybovej aktivite našich prijímateľov sociálnej služby.

         Cvičebné stroje zariadenie získalo vďaka projektu, ktorý bol zrealizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

„Vyvýšené záhony

         Naša prijímateľka sociálnej služby Mirka si tohto roku vďaka projektu, ktorý vypracovalo občianske združenie - Združenie rodičov a priateľov pri ZSS "KAMILKA" MAŇA - dopestovala krásne kvietky, chutnú zeleninu a ovocie. Mala k tomu k dispozícii 2 vyvýšené záhony, semienka, cibuľky, sadenice a záhradnícke náčinie. Mirkinou odmenou za jej námahu bola krásna úroda a našou bol jej úsmev a spokojnosť.

         Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

 

„Výlet do Nových Zámkov

         Dňa 06.10.2023 sme absolvovali výlet do Nových Zámkov. Tešili sme sa zo zvierat v Doline poníkov a v Lesoparku Berek, kde sme mali sponzorovaný vstup, za čo veľmi pekne ďakujeme vedeniu Doliny poníkov a Lesoparku Berek. Hladní sme nezostali vďaka jedlu a nápojom, ktoré nám sponzorsky poskytol McDonald´s Nové Zámky, za čo mu patrí veľká vďaka. Prežili sme krásny deň plný slnka a dobrosrdečných ľudí.