Hlavná obsah

„Vianočné sponzorstvá

       Ďakujeme aj touto cestou za sponzorstvá a vianočné darčeky pre našich prijímateľov sociálnych služieb:

Mgr. Jana Nagyová - projekt "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

Mgr. Andrea Bajkaiová v zastúpení OZ Generation of Love - Mapenzi

Ing. Ingrid Ujváriová

p. Spanyová

MUDr. Miloš Bartko

INMEDIA, spol. s. r. o.

a mnohí ďalší

 

„Adventné stretnutie

       Sobota 10.12.2022 bola pre naše prijímateľky a prijímateľov sociálnej služby výnimočným dňom, kedy sa stretli so svojimi rodičmi, príbuznými a priateľmi na Adventnom stretnutí. Po príhovore pani riaditeľky nasledoval kultúrny program, ktorý si pre svojich blízkych pripravili. Všetkým sa veľmi páčil a ocenili ho potleskom. Po programe bol priestor na osobné stretnutia s blízkymi a všetci si spoločne strávený čas naplno užili.

 

„Svätý Mikuláš a vianočné posedenie

        "Mikuláš je kúzelník, darčeky nám vykúzli. Ale iba pre takých, čo neboli cez rok zlí..."

6. decembra sa u nás uskutočnilo vianočné posedenie, na ktorom sme si pochutnali na dobrotách, ktoré sme si spoločne pripravili. Prišli nás navštíviť a obdarovať sladkými balíčkami aj Mikuláš s anjelom a čertom.

 

 

„Pozvánka

„Svätá spoveď so svätou omšou 29.11.2022

        Počas adventného obdobia nás duchovne posilnila svätá spoveď a svätá omša, za ktoré chceme poďakovať miestnemu pánovi farárovi Mgr. Petrovi Kukučkovi.

 

„Jabĺčka pre PSS

        Zo srdca ĎAKUJEME pánovi Ing. Emilovi Schultzovi a celému kolektívu Emilových Sadov vo Dvoroch nad Žitavou za možnosť sponzorského zberu voňavých jabĺčok pre prijímateľov sociálnych služieb v "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa. V tomto sychravom jesennom počasí budú vítanou dávkou vitamínu C a určite sa z nich pripraví aj jablkový koláč.

           

 

„Seminár SVI

        Prevencia a eliminácia stresu

prostredníctvom využitia relaxačných techník

 Pridajte sa k nám

13.11.2022

12.30 - 16.30 h

Seminár je určený pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktorým poskytujeme Službu včasnej intervencie.

Pre zúčastnených rodičov je seminár bezplatný.

Priestory, lektora a občerstvenie zabezpečuje OZ IVES - Merkurius.

Seminár je hradený z financií získaných z NADÁCIE PONTIS a

vyhlásenej grantovej výzvy v sieti predajní TESCO v r. 2022.

Seminár sa uskutoční v priestoroch 

Tibetského parku mieru a harmónie

v Nových Zámkoch, ul. Gúgska 134.

 

 Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Služba včasnej intervencie 

"KAMILKA", ZSS Maňa

Svoju účasť nahláste do 10.11.2022 na t. č. 0910 999 360

 

„Canisterapia november 2022

        Potešenie a hlboký emocionálny zážitok priniesla do nášho zariadenia pani Néveriová so svojím psíkom Barborkou. Táto canisterapia viditeľne prispieva k zlepšeniu duševnej i fyzickej kvality života, rozvíja citové, rozumové i pohybové schopnosti prijímateľov. Veľmi sa tešíme na ďalšie stretnutia.

„Voľby 2022

         V sobotu 29.10.2022 aj naše prijímateľky sociálnych služieb využili možnosť zúčastniť sa spojených regionálnych volieb 2022 a odovzdať svoj hlas. 

 

  

 

„Potulky za kultúrou

        Vďaka Dotácie na podporu kultúry  realizovanej s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja sa prijímatelia "KAMILKA", Zariadenia sociálnych služieb Maňa v uplynulých dňoch zúčastnili dvoch zaujímavých akcií - "Spoznávanie Piešťan" a benefičného festivalu "OSMIDIV" v Banskej Štiavnici. 

        Prezreli si centrum mesta Piešťany s krásnym námestím a nevynechali samozrejme "Kúpeľný ostrov". Veľmi príjemná bola i prechádzka po "Kolonáde" a jazda Piešťanským expresom - malým vláčikom po uličkách Piešťan. Nezabudnuteľným zážitkom bolo aj kŕmenie labutí a pozorovanie prírody v okolí Váhu. Tieto chvíle budú pripomínať i krásne spomienkové fotografie a drobné suveníry.

          Benefičný festival "OSMIDIV" pre mentálne postihnutých a zdravotne znevýhodnených zo zariadení domovov sociálnych služieb v Banskej Štiavnici pripravený Občianskym združením Milan Štefánik v tento rok ponúkol vystúpenia Václava Neckářa & Bacily, skupiny Polemic, ABBA Tribute Show, Inside. Dievčatám sa páčilo moderovanie Romana Pomajba i workšopy latinoamerických zumba tancov. Zabavili sa aj na pripravených aktivitách - maľovanie na tvár, zdobenie sadrových odliatkov, zhotovovanie darčekových predmetov, maľovanie horúcim voskom - enkaustika a iných. Pekné zážitky a spoločné fotografie im budú pripomínať zmysluplnú akciu.

           ĎAKUJEME!

 

„Jablková sezóna

 

                    Jablková sezóna je tu a preto sme si spoločne uvarili jabĺčkový kompót, ktorý, nám veľmi chutil.

 

 

„Týždeň Dobrovoľníctva 2022

          V dňoch 16.-22.9.2022 sa uskutoční Týždeň Dobrovoľníctva, ktorého súčasťou budeme vďaka Nitrianskemu centru dobrovoľníctva i my.

       Z dôvodu nedostatku skladových priestorov v našom zariadení sa rokmi zaplnili priestory povale, pivnice a hospodárskeho dvora stoličkami, stolíkmi, skrinkami a mnohými "užitočnými" predmetmi. Z protipožiarnych dôvodov je potrebné uvedené priestory spriechodniť a vypratať. Keďže roboty je dosť, vítaná bude každá pracovitá ruka. Aktivity sa budú realizovať v dňoch

         20. a 21. septembra 2022 (v utorok a v stredu).

         Prijali by sme účasť 5 dobrovoľníkov. Ak sa k nám chcete pripojiť a pomôcť nám, prihláste sa prostredníctvom nasledujúcich linkov:

Prihlásenie na 20.09.2022

Prihlásenie na 21.09.2022

 

         Za ochotu Vám ďakujú prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci "KAMILKA", ZSS Maňa.

 

  

  

 

„Svätá omša 7.9.2022

        Dňa 7. 9. 2022 sme sa duchovne očistili pri svätej spovedi a duchovne posilnili na svätej omši, ktorú odslúžil pán farár Mgr. Peter Kukučka, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.