Hlavná obsah

„Sviatoť krstu a 1. sv. prijímanie Boženky Modrovskej“

Boženka Modrovská, naša prijímateľka sociálnej starostlivosti už dlhšiu dobu túžila prijať sviatosť krstu a prvého svätého prijímania. Svedomito sa pripravovala, učila sa potrebné modlitby, odpovede na otázky, navštevovala bohoslužby. Jej veľký sen sa reálne naplnil krásny slnečný deň - 25. apríla 2019 v sprievode vyvolenej krstnej matky pani Erniholdovej. Počas slávenia sv. omše v našom zariadení ju pán farár Mgr. Peter Kukučka pokrstil a udelil jej prvé sväté prijímanie. Táto slávnosť bola duchovnou obnovou nielen samotnej Boženky, ale aj nás všetkých prítomných veriacich. Boženka ju prežívala s veľkým nadšením, radosťou, ale aj trémou.

„Oblievačka 2019“

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK usporiadalo veľkonočnú oblievačku pre prijímateľov sociálnych služieb ZSS „LIPKA“ Lipová,  „DOMUM“ Krškany a „KAMILKA“ Maňa. Pozvanie prijala aj vedúca odboru sociálnych vecí NSK Mgr. Erika Róžová, vedúca oddelenia zabezpečovania a financovania sociálnych služieb Ing. Emília Tóthová, poslanec NSK Ing. Ladislav Marenčák. Všade navôkol sa rozplývala vôňa voňaviek, švihali korbáče, kde-tu sa objavila i voda. Dievčatá výskali, pišťali a smiali sa. To všetko však neodmysliteľne patrí k veľkonočným tradíciám. Po výdatnom občerstvení sa vytancovali v rytmoch od DJ Joja.

 

„Sv. spoveď,  sv. omša a sviatosť pomazania chorých – 28.03.2019“

V čase pôstu nás navštívili miestny pán farár Mgr. Peter Kukučka a výpomocný duchovný Mgr. Andrzej Maria Mituta,  aby si prijímatelia sociálnej starostlivosti mohli vykonať svätú spoveď, niektorí aj sviatosť pomazania chorých. Potom nasledovala spoločná svätá omša na hale.

 

„Jarné práce pri ZPB“

S pribúdajúcimi teplými lúčmi slnka nás priam láka pobyt na čerstvom vzduchu. Tohtoročné prvé oteplenie sme využili na zostrihanie zazimovaných tráv a pohrabanie trávnikov. Uvoľnil sa tak priestor novým výhonkom a prvým jarným kvietkom..

„Canisterapia – 13. marca 2019“

Dnes sme opäť zažili dopoludnie plné emočného uvoľnenia počas canisterapie. Naše zariadenie navštívili cvičitelia so svojimi piatimi psíkmi, ktorých si mohli pohladkať či popestovať prijímatelia zo všetkých oddelení. Pricestovali aj rodičia s deťmi, ktorí využívajú služby našej včasnej intervencie.

Nastal čas karnevalov, plesov a zábav...

Nastal čas karnevalov, plesov a zábav...

„Darovať a byť obdarovaný 2018“

S radosťou sme prijali aj tohtoročné pozvanie od Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Katedry sociálnej práce a sociálnych vied. Dňa 10. decembra 2018 sa v priestoroch univerzity konala benefičná predvianočná akcia s názvom „Darovať a byť obdarovaný“, ktorej sme sa zúčastnili. Aj tu sme vystavovali výtvory našich prijímateliek sociálnej starostlivosti.


 

„Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím“

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a mesto Nové Zámky usporiadali dňa 27. februára 2019 stretnutie komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej s občanmi, vrátane možnosti individuálnych konzultácií. Aj naše zariadenie využilo túto jedinečnú možnosť stretnutia. Zúčastnili sa ho dve prijímateľky zo ZPB a pani riaditeľka Ing. Katarína Némethová.

„Tvorivé dielne 09.12.2018“

Už tradične, každý rok, počas druhej adventnej nedele sa v kultúrnom dome v Mani konajú tvorivé dielne. Naše prijímateľky sociálnej starostlivosti sa tu prezentovali svojimi výtvormi – sviečkami, pohľadnicami, šitými ozdobami, vianočnými stromčekmi a vencami, anjelmi, korkovými podložkami zdobenými technikou decoupage, chutnými trubičkami. V podvečer sem zavítal Sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ktorí prítomných obdarovali malou sladkosťou.


 

„Objatie tónov 2019“

Už po deviatykrát Občianske združenie Ostrov v Leviciach a Občianske združenie Milan Štefánik pripravili pre osoby s mentálnym a telesným postihnutím benefičný koncert „Objatie tónov“. 27. januára 2019 sa ho zúčastnili aj dievčatá z nášho zariadenia. Podujatie moderoval zabávač Michal Vrablec.  V tvorivých dielničkách sme mali možnosť si vytvoriť srdiečka z papierových ruličiek i z farebných drôtov, motýle z pedigu, obrázky maľované horúcim voskom, farebné sadrové odliatky, či náramky z bavlniek. A na tvárach sme si odniesli namaľovaný kúsok rozprávkového sveta.

 

 

„Sv. Mikuláš – 05.12.2018“

Aj v tomto roku prišiel do nášho zariadenia Sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelom a čertom. Všetci mali roboty až-až, keďže okrem našich 96 prijímateliek sa venovali aj hosťom – chlapcom zo ZSS „LIPKA“ Lipová a „DOMUM“ Krškany. Popoludní sa k nim pridali aj rodičia s detičkami, ktorí využívajú našu službu včasnej intervencie. Po výdatnom obede nasledoval krásny koncert v podaní miestneho hudobného zoskupenia „Máňanská muzička“. Zvuky cimbalu, husiel, basy, harmoniky a talentované hlasy spevákov roztancovali každého prítomného v hale. A komu bolo málo, pokračoval v tanci na diskotéke od DJ Joja. Všetkým zúčastneným, sponzorom ale aj zamestnancom ĎAKUJEME.


 

„Oslava narodenín a menín – január 2019“

 

„Advent 2018“

V nedeľu 2. decembra začalo adventné obdobie. Náš adventný veniec prišiel posvätiť výpomocný duchovný našej farnosti Mgr. Andrzej Maria Mituta CCG.