Hlavná obsah

Deň ľudových remesiel

4 klientky z nášho zariadenia sa 4.7.2015 v sprievode ergoterapeuta zúčastnili „Dňa ľudových remesiel“ v neďalekej Podhájskej. V areáli termálneho kúpaliska prezentovali vlastnoručne zhotovené výrobky a ich prezentácia bola spojená aj s predajom. Klientky sa zúčastnili vystúpenia indiánskej skupiny, z ktorého mali veľký zážitok. Na Dni ľudových remesiel sa dievčatá cítili už tradične dobre, porozprávali sa so známymi, nadviazali nové priateľstvá. Okrem pekných zážitkov si zobrali do zariadenia aj veľa inšpirácie, ktorú využijú pri zhotovovaní ozdobných predmetov a darčekov.

Jednodňový výlet do Studničky – Novej Vsi nad Žitavou

Dňa 29.6.2015 sa 25 dievčat s ťažkým postihnutím zúčastnilo jednodňového výletu do Studničky – Novej Vsi nad Žitavou, v sprievode ergoterapeutov a zdravotného personálu zariadenia. Atmosféra počas návštevy pútnického miesta bola veľmi príjemná, dievčatá si užívali krásne prostredie. Všetky klientky zvládli aj nenáročnú krížovú cestu. Do zariadenia sa vrátili v dobrej nálade, plné krásnych dojmov a zážitkov.

Stretnutia priateľov Lipky spojené so športovými hrami

Dňa 24.6.2015 sa 2 klienti z nášho zariadenia v sprievode ergoterapeuta zúčastnili „Stretnutia priateľov Lipky spojené so športovými hrami“, ktoré sa konalo v ZSS LIPKA Lipová, za podpory a účasti zástupcov NSK, OSVŠ a K MÚ v Nových Zámkoch, MBD v Šuranoch a ZPMP v Nových Zámkoch.. Športové sily si medzi sebou zmerali chlapci a dievčatá zo ZSS DOMUM Krškany, ZSS LIPKA Lipová, DSS Okoč, DSS Úsmev Nové Zámky a ZŠ Lipová.. Disciplíny ako: hod do basketbalového koša, hod kriketovou loptičkou, beh so stolnotenisovou loptičkou na lyžici a hra BOCCIA preverili pohybové schopnosti a zručnosti všetkých zúčastnených. Tí najlepší získali cenní medaily a hodnotné dary. Všetci prežili príjemný športový deň.

Lontovský drozd

Dňa 11.06.2015 sa v Zariadení sociálnych služieb „PLATAN“ Lontov konala spevácka súťaž pod názvom „LONTOVSKÝ DROZD“, ktorej sa zúčastnili dve naše klientky. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách – Junior (do 50 rokov) a Senior (nad 50 rokov) a celkovo sa do súťaže zapojilo 6 zariadení. Keďže obe naše dievčatá sú nielen srdcom ale i vekom mladé, súťažili v kategórii Junior. Svoje piesne poctivo a s radosťou nacvičili a na súťaž sa veľmi tešili. Ich snaženie prinieslo ovocie v podobe krásnych vystúpení a veľkej radosti z 1.miesta za pieseň Slávik a ruža pre jednu z nich.

Atmosféra na súťaži bola veľmi príjemná a uvoľnená. Spievalo sa aj cez prestávky v súťaži, aj po nej a keby naše dievčatá neboli unavené zo súťaže i z horúčav, ktoré panovali vonku, určite by spievali i po celej ceste domov. So sebou si odniesli cenné skúsenosti a radosť zo stretnutí s kamarátmi z iných zariadení i z výborného umiestnenia v súťaži.

Oslavy MDD v Mani dňa 2.6.2015

Klienti nášho zariadenia oslávili tohtoročný MDD v spoločnosti svojich dlhoročných kamarátov zo Zariadení sociálnych služieb „LIPKA“ Lipová a „DOMUM“ Krškany. Pracovníci zariadenia pripravili pre všetkých zúčastnených športovo- zábavné popoludnie. Súťažili vo viacerých disciplínach a za športové výkony boli odmenení sladkými odmenami. Program osláv MDD bol spestrený vystúpením speváckej skupiny DOROTHEA z Mane, s ktorou už dlhší spolupracujeme. Ako sa patrí na ozajstnú oslavu – diskotéka je jej neodmysliteľnou súčasťou. Tá bola zabezpečená diskdžookejom Jožkom, ktorý túto aktivitu realizuje pre nás už mnoho rokov ako dobrovoľník a je vždy zárukou dobrej nálady. Kamarátstva medzi našimi dievčatami a chlapcami z Krškán a z Lipovej sa utužili pri srdečných rozhovoroch okolo vatry pri opekaní špekačiek.

Športové hry Krškany, 27.5.2015

Dňa 27.5.2015 sme sa klientkami z nášho zariadenia zúčastnili 4. ročníka športových hier o Putovný pohár, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti MDD v Zariadení sociálnych služieb „DOMUM“ v Krškanoch. Podujatia sa zúčastnilo celkom 13 zariadení sociálnych služieb z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Každé zariadenie reprezentovali 3 klienti okrem domácich, ktorí mali 2 trojčlenné družstvá.

Súťažilo sa v týchto disciplínach:

kolky, hod kriketovou loptičkou na cieľ, hod basketbalovou loptou na kôš a jazda na trojkolesovom bicykli. V hode basketbalovou loptou na kôš sme získali zlatú medailu. Veľkou výzvou pre nás bolo bicyklovanie; v tejto disciplíne by si naše dievčatá, ktoré sa nevedia bicyklovať zaslúžili zlatú medailu za odvahu.

Zažili sme veselý, aj keď chladný deň. Dievčatá získali nové športové skúsenosti, stretli sa s kamarátmi a spoznali nových ľudí. Všetci sme odchádzali s dobrou náladou a s pocitom príjemne stráveného dňa.

Turnaj v BOCCII dňa 1.6.2015 v Lipovej

Štyri dievčatá z KAMILK-y, sprevádzané ergoterapeutom sa 1.6.2015 zúčastnili turnaja v BOCCII v Zariadení sociálnych služieb „LIPKA“ Lipová. Na turnaji sa zúčastnili zástupcovia z 3 zariadení sociálnych služieb a Základnej školy z Lipovej, celkom súťažilo 8 dvojčlenných družstiev. Po oboznámení sa so základnými pravidlami hry sa začalo súťažiť. Naše dievčatá boli veľmi aktívne a snaživé, viedli si veľmi dobre. Jedna z dvoch dvojíc, ktoré nás reprezentovali, skončila v celkovom hodnotení na druhom mieste. Súťaženie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére, dievčence si okrem cien a darčekov priniesli domov aj pekné zážitky a spomienky na príjemne prežité chvíle.

Nová webová stránka

Prichystali sme pre Vás novú webovú stránku, dúfame, že sa Vám bude páčiť.