Hlavná obsah

Divadelné predstavenie – 28. 2. 2018

Toto zimné obdobie nám prišli spríjemniť herci z Divadla Portál z Prešova. Pri príležitosti 10.  výročia divadla si pripravili hudobné činoherné predstavenie „Rozprávkový hrniec“, ktorým nás potešili 28. februára 2018. Je to príbeh pomiešaných rozprávok, ktoré sa vysypali do čarovného hrnca a o pátraní po poriadku v príbehoch. Predstavenie interaktívne posúva hranice fantázie, pri hľadaní nových príbehov.

ilustrácia

 

Fašiangy 2018

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a maškarných plesov. Pravá fašiangová veselica, sladké dobroty a k tomu dobrá hudba, to všetko čakalo na naše PSS v „DOMUM“ ZSS Krškany dňa 7. 2. 2018. Na ďalší deň ožili maškarným plesom aj ostatní prijímatelia sociálnej služby zo ZSS a ZPB „Kamilka“ Maňa. Tohtoročné fašiangy sme priblížili aj ťažšie postihnutým PSS, ktorým sme pripravili chutné fánky. Rozvoňali takmer celé zariadenie

ilustrácia

Benefičný koncert „Objatie tónov“ 2018

Detské srdcia aj v tento rok rozžiaril už 8. benefičný koncert pre osoby s mentálnym postihnutím „Objatie tónov“. Zúčastnili sme sa ho 12. januára 2018 v športovej hale v Leviciach, kde vystúpili skupiny Gladiátor, Heľenine oči, Nela Pocisková, The Doors Memorial Ban. Všetko to moderoval vynikajúci Lukáš Latinák. Súčasne sme sa zapojili aj do náučných workšopov enkaustiky (maľovanie horúcim voskom), pletenia z pedigu a papiera, ozdobovania sadrových odliatkov. Zacvičili a zatancovali sme si v rytmoch zumby. S našimi priateľmi z iných zariadení sme tak strávili veľmi príjemné nedeľné popoludnie.

ilustrácia

Predvianočné aktivity 2017

Aj v tento rok sa naše PSS zúčastnili viacerých predvianočných trhov a akcií. Dňa 10. decembra sme sa zúčastnili Vianočných tvorivých dielní v Mani. Prezentovali sme sa rôznymi výrobkami s vianočnou tematikou a pečením vianočných oblátok.

V dňoch 11. a 12. decembra sme boli súčasťou vianočného mestečka v OC Max v Nitre. Vystavované ručné a výtvarné práce našich PSS boli iste spestrením týchto predvianočných dní.

13. decembra prišli do nášho zariadenia vysluhovať Sviatosť zmierenia a Sviatosť pomazania chorých miestny pán farár Mgr. Peter Kukučka a kaplán Mgr. Juraj Klinko. Súčasne mali všetci záujemci aj možnosť pristúpiť k Eucharistii. Vďaka tejto adventnej duševnej príprave sme lepšie pripravení prežiť radosť Vianoc.

ilustrácia

Mikuláš 2017

December je mesiacom plným očakávaní. Hneď v úvode mesiaca nás navštívil sv. Mikuláš. Na pomoc mu prišiel i anjel a čertisko s veľkými vidlami. Rozdávali odmeny podľa zásluh... Ušlo sa aj našim kamarátom zo ZSS „Lipka“ Lipová, ktorý k nám zavítali. Sladkým balíčkom boli odmenené aj detičky zo služby včasnej intervencie, ktorú sme otvorili v tento rok. Príjemne strávené dopoludnie bolo prínosom nielen pre deti, ale aj pre rodičov a zamestnancov. Zbližovanie rodín, vytváranie príjemnej atmosféry, relaxu a psychickej pohody v tento deň bolo prioritou služby včasnej intervencie. Popoludní sme sa zabavili na diskotéke s DJ Jojom.

ilustrácia

Prednáška: „Zrak a jeho poruchy v detskom veku“

Dňa 21. novembra 2017 usporiadala Služba včasnej intervencie z „Kamilka“ ZSS Maňa v spolupráci s Rannou starostlivosťou z Bratislavy prednášku so zrakovým terapeutom a odborníkmi na zrak. Prednášku viedla Mgr. Laura Stohová a Mgr. Otília Čechová. Okrem prednášky mali rodičia možnosť zúčastniť sa zrakového vyšetrenia, kde bol deťom posúdený ich zrak. Prínosom pre všetkých zúčastnených bola aj prezentácia pomôcky „Little room“, ktorá je vhodná na stimuláciu zmyslov pre deti so zdravotným znevýhodnením.

ilustrácia

ilustrácia

Návšteva miestneho cintorína

1. november sa už tradične spája so Sviatkom všetkých svätých. Ani my sme nezabudli na našich zosnulých bývalých prijímateľov. Boli sme upraviť hroby a odniesli sme im vence, ktoré sme vlastnoručne zhotovili v našom zariadení. Spoločne sme im zapálili sviečky a venovali naše modlitby.

ilustrácia

ilustrácia

Výlet Pozba – „Studnička“ 2017

Je leto, čas dovoleniek a výletov. A tak 24. augusta viaceré naše PSS navštívili krásne pútnické miesto Pozba – „Studnička“. Nadýchali sa sviežeho lesného vzduchu, oddýchli si, ale aj primeraným tempom zdolali horskú krížovú cestu. V tejto oáze pokoja načerpali veľa síl a krásnych dojmov. Modlitby a prosby k Panne Márii dievčatá predniesli i za ostatné PSS zo zariadenia.

ilustrácia

Požitavské folklórne slávnosti 2017

24. a 25. júna 2017 sa konal v našej obci už XXIX. ročník Požitavských folklórnych slávností, na ktorých sme mali možnosť vidieť desať folklórnych súborov a skupín. Počas krojovaného sprievodu obcou si aj naše zariadenie pripravilo pre účastníkov a okoloidúcich výstavku ručných prác PSS, ktorá sa stretla s veľkým záujmom.

 

 

 

 

Podhájske slávnosti ľudových remesiel 2017

V dňoch 8. a 9. júla 2017 sa v blízkej obci Podhájska konal už 17. ročník remeselných dní pod názvom „Podhájske slávnosti ľudových remesiel“. Tak ako po minulé ročníky i v tento sme sa prezentovali našimi výrobkami, ktoré zhotovili dievčatá spolu s pomocou svojich ergoterapeutiek. V areáli Termálneho kúpaliska Podhájska sme mali možnosť vidieť viacero remeselníkov, hudobníkov, tanečníkov, spevákov. Osvieženie v horúcom dni nám poskytli miestne vynikajúce bazény.

ilustrácia

Služba včasnej intervencie v „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa v Mani poskytuje od 1.7.2017 nový druh služby – službu včasnej intervencie.

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bude naše zariadenie poskytovať túto službu dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci služby včasnej intervencie budeme poskytovať špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu a vykonávať stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa a preventívnu aktivitu.

Cieľom včasnej intervencie je poskytovanie včasnej podpory rodine s dieťaťom s postihnutím formou komplexných služieb na báze dlhodobého sprevádzania, ako aj podpora integrácie rodiny do spoločnosti v najväčšej možnej miere so zohľadnením špecifických potrieb a stimulovanie vývinových možností dieťaťa. Služba včasnej intervencie sa bude poskytovať ambulantnou formou v priestoroch zariadenia a terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí rodiny.

Tvorivé dielne „Šikovné ruky“ 2017

12. júna 2017 sme sa zúčastnili podujatia tvorivých dielní „Šikovné ruky“ v zariadení „Lipka“ ZSS Lipová. Spolu s PSS z iných zariadení sme si vyskúšali techniky tvorenia obrázkov, drôtených srdiečok, múdrej sovy z kartónu a špagátového košíka. Spolu s našimi priateľmi sme zažili príjemné tvorivé popoludnie.

ilustrácia