Hlavná obsah

„Výstava ovocia a zeleniny“

Dňa 27.09.2021 sa prijímateľky sociálnych služieb „KAMILKA“, ZSS Maňa zúčastnili Výstavy ovocia a zeleniny 2021, ktorá sa v obci uskutočnila v rámci hodových slávností. Obdivovali výsledky práce rúk maňanských záhradníkov. Najviac sa im páčili obrovské tekvice a sladké ovocie, ktoré majú všetky rady.

Touto cestou srdečne ďakujú Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov v Mani za darované krásne a chutné ovocie a zeleninu.

„Svätá omša – 22.09.2021“

Dňa 22.09.2021 sa prijímateľky sociálnej služby zúčastnili na slávení svätej omše v priestoroch „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa. Dievčatá sa aktívne zapojili čítaním liturgie, prednesením prosieb a žalmov. Spev mariánskych piesní dotvoril dôstojný priebeh svätej omše. Všetci zúčastnení si vo svojom srdci odniesli pokoj a nádej do najbližších spoločných dní. Za odslúženie svätej omše a spovede  ďakujeme správcovi farnosti Veľká Maňa Mgr. Petrovi Kukučkovi.

„Rozlúčka s letom 2021“

Dňa 14.09.2021 sme sa v „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa rozlúčili s letom. Počasie nás nesklamalo. Príjemné letné teploty dotvorili celkovú atmosféru akcie. Od rána sme sa všetci náhlili do parku, kde nás vítala chytľavá hudba, ktorá všetkých nabádala k tancu. Do pripravovaných športovo-zábavných disciplín sa dievčatá s chuťou zapájali a tak sa veselo súťažilo a zabávalo. Všetci zúčastnení chceli hádzať kolky, triafať loptičky, stavať kocky, hádzať loptu do basketbalového koša, dokazovať svoju šikovnosť a zručnosti v rôznych disciplínach. Odmenou pre každého bol hlasitý potlesk, sladkosť a dobrá hudba. Popoludní sme aktivitu obohatili o skvelú opekačku špekáčikov pri táboráku. Svojim príchodom nás potešili aj pozvaní hostia, ktorým ďakujeme za účasť. Dobrá nálada a pozitívna energia sa šírila maňanským parkom do neskorých popoludňajších hodín.

„Leto s vôňou levandule 2021“

Počas horúcich júlových dní každý hľadá spôsob ako sa osviežiť či schladiť. My sme to však vzali z opačného konca a na spôsobe osvieženia sme najskôr trocha popracovali. Nápad uvariť si sirup z byliniek sa nám všetkým veľmi páčil.  Najskôr sme si vlastnoručne  pozbierali kvietky levandule, ktoré sme dali vylúhovať  do vody a trpezlivo sme čakali.  Po dokončení nášho fialového elixíru - levanduľového sirupu, sme si spoločne vychutnali prvý pohár sviežej limonády. Zhodnotili sme, že naša práca bola  veľmi úspešná. Každý ďalší pohár nám stále živo pripomína krásne a na zážitky bohaté dni, keď sme sirup tvorili. Práve vďaka takýmto netradičným aktivitám je náš život krajší, veselší a v tomto prípade aj veľmi osviežujúci.  Na zdravie!

„Nové vedenie ZSS“

V posledný júlový deň sme  sa rozlúčili s Ing. Katarínou Némethovou, ktorá pôsobila v „KAMILKA“, ZSS Mňa vo funkcii riaditeľky zariadenia. Prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci zariadenia ďakujú odchádzajúcej  riaditeľke za obetavú a poctivú prácu, ktorú vykonávala uplynulých 14 rokov pre „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa. Do ďalšieho života jej prajeme pevné zdravie, šťastie a osobnú spokojnosť.

V prvý augustový deň sme v „KAMILKA“, zariadenie sociálnych služieb Maňa privítali novo menovanú pani riaditeľku PhDr. Ivetu Vörösovú, ktorú zamestnancom i prijímateľom sociálnych služieb predstavila a do funkcie uviedla vedúca OSV NSK Mgr. Erika Róžová. Novej pani riaditeľke prajeme pracovné i osobné  úspechy, pevné zdravie, pohodu a veľa elánu do ďalších dní. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.   

„Natáčanie videoklipu“

Tieto letné dni nám spestrila Čertovská muzika nahrávaním svojho videoklipu „Ten máňanský kaštieľ“. Krásna hudba, dobové kostýmy a ľudové kroje dopĺňali spev detí a členov zoskupenia. S radosťou sa k nim pripojili i dve naše krojované prijímateľky sociálnych služieb. Celú atmosféru umocnili dva krásne kone s dobovým kočom spolu s kočišom. Už sa tešíme na konečný výsledok, ktorý uvidíme v TV a na internete.

Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19
sú v "KAMILKA", ZSS Maňa
povolené návštevy PSS od 21.05.2021
za podmienok zverejnených na tejto webovej stránke v časti Krízové plánovanie.

 

„Svätá omša – 02.06.2021“


Sme radi, že po roku v areáli „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa miestny pán farár vyslúžil pre prijímateľov sociálnych služieb sviatosť zmierenia. Po nej sme sa presunuli do nášho parku, kde sa uprostred krásnej prírody konala svätá omša obetovaná ako poďakovanie za ochranu a vedenie počas pandémie.

„MDD 2021“


Dňa 1. júna sme  pre prijímateľov sociálnych služieb v „KAMILKA“, ZSS Maňa pripravili veselý pobyt v parku spojený s tancom, súťažami a zábavou. Očakávali sme ako nás prekvapí počasie, ale od rána  bolo príjemne a slniečko  pekne svietilo.

Dopoludnie bolo zamerané viacej športovo, kde si zasúťažili všetci zúčastnení.  Popoludnie bolo spríjemnené lákavou hudbou, ktorá nedovolila nikomu sedieť. Účastníkov oslavy prekvapil aj „šašo-jašo“, s ktorým si dievčatá  nielen zatancovali ale sa s ním aj odfotografovali. Na záver zábavy sa všetci potešili opekaným špekáčikom a sladkostiam, ktoré prijímateľom sociálnych služieb venovalo naše občianske združenie. Dobrá nálada vydržala až do neskorého popoludnia a všetci mali dobrý pocit z výnimočného dňa.

„Uvoľnenie opatrení“


Od 21. mája 2021 sme aj v „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa pristúpili k uvoľneniu protipandemických opatrení. Od tohto dňa sú v zmysle Rámcových podmienok zverejnených aj na webovej stránke zariadenia http://zssmana.sk/krizove-planovanie povolené návštevy PSS, krátkodobé opustenia priestorov ZSS a dovolenky PSS. Prvá návšteva nás vítala hneď zrána (viď. foto)...

„Očkovanie PSS“


PV dňoch 8. apríla a 6. mája 2021 sa v našom zariadení sociálnych služieb „KAMILKA“, Maňa uskutočnilo výjazdové očkovanie prijímateľov sociálnych služieb. Ďakujeme touto cestou Mgr. Stroškovej z Nemocnice AGEL Levice s.r.o. za podanie vakcín a láskavý prístup k prijímateľom.

„Oslava 40. a 50. narodenín“


Po dlhej dobe sme s obrovským očakávaním usporiadali spoločné oslavy narodenín našich prijímateliek sociálnych služieb. Bolože to radosti, ale i sĺz... Konečne „závan tradičného života“. Dúfame, že už bude lepšie!

„Pandemický voľný čas“


I v týchto ťažkých časoch sa snažíme s prijímateľmi sociálnych služieb v „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa stráviť voľný čas zmysluplne. Volávame a skypujeme si s príbuznými, priateľmi. A keďže je čas Sv. Valentína nezabudli sme ani na priateľov a lásky z „DOMUM“, ZSS Krškany.

Máme to šťastie, že naše zariadenie sa nachádza v rozľahlom lesoparku, takže sa môžeme poprechádzať i po krásne čistom vŕzgajúcom sniežiku.


 

„Testovanie na ochorenie COVID-19“


V „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa sa súbežne s celoplošným testovaním obyvateľov Slovenska uskutočnilo testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID-19 antigénovými testami. Boli zostavené dva testovacie tímy zo zdravotníckych zamestnancov, ktoré za prísnych epidemiologických opatrení zrealizovali testovanie u 93 prijímateľoch sociálnych služieb a 55 zamestnancoch. S radosťou oznamujeme, že všetky odobraté vzorky boli negatívne.

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na testovaní.