Hlavná obsah

„Svätá omša“ – 06.02.2020

Počas štvrtkového dopoludnia k nám prišiel miestny pán farár Mgr. Peter Kukučka odslúžiť svätú omšu. Vo svojej kázni povzbudil naše prijímateľky sociálnych služieb k žitiu a šíreniu evanjelia.

Benefičný koncert „Objatie tónov“ – 26.01.2020

Vďaka Občianskemu združeniu Ostrov a Občianskemu združeniu Milan Štefánik sa mohli naše prijímateľky sociálnych služieb dňa 26. januára 2020 zúčastniť jubilejného desiateho benefičného koncertu „Objatie tónov“. V Športovej hale v Leviciach vystúpili známe skupiny IMT Smile a Desmod, hosťom bola anglická formácia The Great Malarkey. Toto podujatie moderoval Matej Sajfa Cifra. Zaujímavé boli i sprievodné workshopy zumby, enkaustiky, papletu, výroby šperkov z drôtu, modelovania z hliny. Samozrejme nechýbal ani nafukovací hrad a maľovanie na tvár.

„Divadelné predstavenie“ – 22.01.2020

Divadlo Portál z Prešova dnes zaujal našich prijímateľov sociálnej služby novodobou adaptáciou rozprávky „Zlatá rybka“ od A. S. Puškina. Prostredníctvom veselého príbehu mladého rybára, jeho chamtivej žienky a zlatej rybky nám pripomenul hodnoty akou je spokojnosť s tým, čo máme. Chamtivosť rybárovej ženy premenila všetky jej splnené želania na spomienky. Vynikajúci herci ukázali našim prijímateľom, aké dôležité miesto má v našom živote skromnosť a dobrosrdečnosť. Zaslúžili si za to dlhý potlesk. Ďakujeme za skvelý divadelný zážitok a zábavu.

„Obdarovať a byť obdarovaný“

Prijímateľky sociálnej služby zo Zariadenia podporovaného bývania v ZSS „KAMILKA“, Maňa prijali pozvanie na peknú predvianočnú charitatívnu akciu „Pečenie vianočného pečiva“ v obci Kmeťovo. Ide o 24-ročnú tradíciu, do ktorej sa každoročne zapája čoraz viac dobrovoľníkov. Prijímateľky si pritom rozvíjali svoje zručnosti a tešili sa, že aj oni môžu byť užitočné. Pieklo sa z 50 kg múky, 250 vajec a desiatok kilogramov ďalších surovín, ktoré darovali miestni občania. Za dva dni sa napieklo približne 3 000 kúskov pečiva. Svojim pričinením sa tak zapojili k obdarovaniu viacerých detských domovov, zariadení sociálnych služieb a ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú.

„Sviatosť birmovania – 06.10.2019“

V prvú októbrovú nedeľu prijala sviatosť birmovania naša prijímateľka sociálnej služby S.V. Predchádzalo tomu dlhé obdobie príprav, ktoré však zvládla. A tak mohla dovŕšiť svoje krstné milosti. Za svojho nebeského birmovného patróna si zvolila sv. Bakitu, ktorej život a svedectvo viery ju oslovili natoľko, že sa stala pre ňu vzorom kresťanského života.

„Rodičovské združenie 2019“

28. septembra 2019 o 9.30 hod. sme v našom Zariadení sociálnych služieb „KAMILKA“ Maňa, tak ako každý rok, usporiadali pre širokú verejnosť stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb a zamestnancami zariadenia. Stretnutie otvorila a prihovorila sa k prítomným pani riaditeľka Ing. Katarína Némethová. Potom sa svojím kultúrnym vystúpením prezentovali prijímateľky zo všetkých úsekov. Vedúca úseku výchovy, sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie Mgr. Eva Cigáňová predniesla bilanciu aktivít za uplynulý rok. S aktuálnymi informáciami z ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku vystúpila jeho vedúca Mgr. Martina Haluzová. Potešili nás slová uznania a vďaky z radov rodičov a priateľov prijímateľov. Po krátkej prestávke sa konalo zasadnutie „Združenia rodičov a priateľov pri ZSS „KAMILKA“ MAŇA“. Veľmi nás teší každoročný záujem verejnosti o dianie v našom zariadení.

„Gaštankovo 2019“

Naše zariadenie opäť usporiadalo milú jesennú súťaž v tvorení z gaštanov „Gaštankovo“. „LIPKA“, ZSS Lipová a „KREATÍV“, ZSS Klasov spolu s prijímateľkami z nášho ZSS sa predbiehali 20. septembra 2019 v jesennej tvorbe. Výsledok vyčaril nejeden úsmev a údiv na tvárach okoloidúcich, ktorí si v nasledujúcich dňoch môžu uvedené výrobky prezrieť vo vestibule zariadenia „KAMILKA“, Maňa.

„Výlet – Komárno, Kolárovo“

Dňa 02.09.2019 sa 10 prijímateliek sociálnych služieb zo zariadenia podporovaného bývania vybralo na celodenný výlet do mesta Komárno a okolia. V centre mesta ich zaujalo Nádvorie Európy, ktoré je jednou z najväčších turistických atrakcií Komárna. Ide o komplex stavieb s typickými prvkami architektúry 45 európskych krajín a regiónov. Navštívili tu Podunajské múzeum, kde ich prekvapila zoologická zbierka s preparátmi zvierat, ktoré boli na nerozoznanie od živých. Spolu sa v tomto zoologickom zbierkovom fonde nachádza viac ako 74 000 kusov zbierkových predmetov. Zaujímavým bolo aj obzretie si mestského orloja, kde každú celú hodinu vyhráva vojak mestskej stráže. Po výbornom obede v reštaurácii a popoludňajšej kávičke so zákuskom sa autobusom presunuli do blízkeho Kolárova. Tu na polostrove, ktorého hranice tvoria toky Malého Dunaja a Váhu stojí Vodný mlyn Kolárovo, ktorý si taktiež prehliadli. Plné nezabudnuteľných zážitkov z príjemne stráveného dňa sa večer vrátili do ZSS.

„Rozlúčka s letom – 23.08.2019“

„KAMILKA“, ZSS Maňa ako bodku za letným počasím usporiadala športovo-zábavné popoludnie pre prijímateľov sociálnych služieb. Zabaviť sa prišli prijímatelia zo zariadení „DOMUM“ Krškany, „LIPKA“ Lipová, „BARACHA“ Bardoňovo. Zabávali sa, športovali, tancovali s DJ Jojom, podaktorí aj randili. A navôkol rozvoniavali opekané špekáčiky.

„Výlet - Pozba“

V týchto horúcich letných dňoch sme 16. augusta pripravili pre prijímateľov sociálnej služby osviežujúci výlet na blízke pútnické miesto „Studnička – Pozba“. V tôni stromov si oddýchli, načerpali pokoj a sily do ďalších dní. Vhod padlo i osvieženie z prameňa. Spoločnú modlitbu venovali za všetkých prijímateľov v našom zariadení.

„Výlet - Marianka“

Nastal čas výletov a poznávania nových miest. V tento rok sme pre prijímateľky sociálnej služby zo ZPB a ZSS pripravili výlet do Marianky – známeho pútnického miesta na Záhorí.  Obdivovali miestnu baziliku Narodenia Panny Márie a bývalý kláštor pavlínov, Kaplnku Sv. Anny, Kaplnku Svätej studne, ale aj krásu celého Mariánskeho údolia s lurdskou jaskyňou a krížovou cestou s päťdesiatimi sochami v životnej veľkosti.

Vhod prišlo i občerstvenie, na ktoré sa zastavili v Stupave.