Hlavná obsah

„Seminár SVI

        Prevencia a eliminácia stresu

prostredníctvom využitia relaxačných techník

 Pridajte sa k nám

13.11.2022

12.30 - 16.30 h

Seminár je určený pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktorým poskytujeme Službu včasnej intervencie.

Pre zúčastnených rodičov je seminár bezplatný.

Priestory, lektora a občerstvenie zabezpečuje OZ IVES - Merkurius.

Seminár je hradený z financií získaných z NADÁCIE PONTIS a

vyhlásenej grantovej výzvy v sieti predajní TESCO v r. 2022.

Seminár sa uskutoční v priestoroch 

Tibetského parku mieru a harmónie

v Nových Zámkoch, ul. Gúgska 134.

 

 Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Služba včasnej intervencie 

"KAMILKA", ZSS Maňa

Svoju účasť nahláste do 10.11.2022 na t. č. 0910 999 360

 

„Canisterapia november 2022

        Potešenie a hlboký emocionálny zážitok priniesla do nášho zariadenia pani Néveriová so svojím psíkom Barborkou. Táto canisterapia viditeľne prispieva k zlepšeniu duševnej i fyzickej kvality života, rozvíja citové, rozumové i pohybové schopnosti prijímateľov. Veľmi sa tešíme na ďalšie stretnutia.

„Voľby 2022

         V sobotu 29.10.2022 aj naše prijímateľky sociálnych služieb využili možnosť zúčastniť sa spojených regionálnych volieb 2022 a odovzdať svoj hlas. 

 

  

 

„Potulky za kultúrou

        Vďaka Dotácie na podporu kultúry  realizovanej s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja sa prijímatelia "KAMILKA", Zariadenia sociálnych služieb Maňa v uplynulých dňoch zúčastnili dvoch zaujímavých akcií - "Spoznávanie Piešťan" a benefičného festivalu "OSMIDIV" v Banskej Štiavnici. 

        Prezreli si centrum mesta Piešťany s krásnym námestím a nevynechali samozrejme "Kúpeľný ostrov". Veľmi príjemná bola i prechádzka po "Kolonáde" a jazda Piešťanským expresom - malým vláčikom po uličkách Piešťan. Nezabudnuteľným zážitkom bolo aj kŕmenie labutí a pozorovanie prírody v okolí Váhu. Tieto chvíle budú pripomínať i krásne spomienkové fotografie a drobné suveníry.

          Benefičný festival "OSMIDIV" pre mentálne postihnutých a zdravotne znevýhodnených zo zariadení domovov sociálnych služieb v Banskej Štiavnici pripravený Občianskym združením Milan Štefánik v tento rok ponúkol vystúpenia Václava Neckářa & Bacily, skupiny Polemic, ABBA Tribute Show, Inside. Dievčatám sa páčilo moderovanie Romana Pomajba i workšopy latinoamerických zumba tancov. Zabavili sa aj na pripravených aktivitách - maľovanie na tvár, zdobenie sadrových odliatkov, zhotovovanie darčekových predmetov, maľovanie horúcim voskom - enkaustika a iných. Pekné zážitky a spoločné fotografie im budú pripomínať zmysluplnú akciu.

           ĎAKUJEME!

 

„Jablková sezóna

 

                    Jablková sezóna je tu a preto sme si spoločne uvarili jabĺčkový kompót, ktorý, nám veľmi chutil.

 

 

„Týždeň Dobrovoľníctva 2022

          V dňoch 16.-22.9.2022 sa uskutoční Týždeň Dobrovoľníctva, ktorého súčasťou budeme vďaka Nitrianskemu centru dobrovoľníctva i my.

       Z dôvodu nedostatku skladových priestorov v našom zariadení sa rokmi zaplnili priestory povale, pivnice a hospodárskeho dvora stoličkami, stolíkmi, skrinkami a mnohými "užitočnými" predmetmi. Z protipožiarnych dôvodov je potrebné uvedené priestory spriechodniť a vypratať. Keďže roboty je dosť, vítaná bude každá pracovitá ruka. Aktivity sa budú realizovať v dňoch

         20. a 21. septembra 2022 (v utorok a v stredu).

         Prijali by sme účasť 5 dobrovoľníkov. Ak sa k nám chcete pripojiť a pomôcť nám, prihláste sa prostredníctvom nasledujúcich linkov:

Prihlásenie na 20.09.2022

Prihlásenie na 21.09.2022

 

         Za ochotu Vám ďakujú prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci "KAMILKA", ZSS Maňa.

 

  

  

 

„Svätá omša 7.9.2022

        Dňa 7. 9. 2022 sme sa duchovne očistili pri svätej spovedi a duchovne posilnili na svätej omši, ktorú odslúžil pán farár Mgr. Peter Kukučka, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

 

Rekreačný pobyt na Hiadeli

        Príjemne oddychovo i trošku pracovne strávilo päť dievčat päť krásnych dní na našej chalupe v krásnom prostredí Hiadeľa.

  

„STAROSTLIVÝ ANJEL 2022"

      Nitriansky samosprávny kraj (NSK) 26. mája 2022 na 5. ročníku slávnostného odovzdávania ocenení STAROSTLIVÝ ANJEL ocenil kvalitne vykonanú prácu zamestnancov zariadení sociálnych služieb na území kraja. Nominovaní boli zamestnanci v štyroch kategóriách - manažment, zdravotnícky úsek, sociálny úsek a ostatní zamestnanci.

       Z nášho zariadenia "KAMILKA", ZSS Maňa si z rúk predsedu NSK Milana Belicu a vedúcej odboru sociálnych vecí Úradu NSK Eriky Róžovej ocenenie STAROSTLIVÝ ANJEL v kategórii zdravotnícky úsek prevzala Mgr. Martina Haluzová - vedúca ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku a ďakovný list predsedu NSK Marta Kačkovičová - vedúca prevádzkovo-technického úseku, Mgr. Erika Čičmanová - manažérka kvality, Mária Chovancová - vedúca stravovacej prevádzky a Mgr. Ivana Černáková - sociálna pracovníčka Služby včasnej intervencie.

          Blahoželáme!

Divadelné predstavenie „Čáry - máry"

         Ku koncu mája nám svojím vystúpením pod názvom "Čáry - máry, alebo záhada strateného prútika" prišli spríjemniť čas herci z komorného divadla bez opony Portál z Prešova. Išlo o detektívnu rozprávku o hľadaní strateného čarovného prútika, kde čarodejnica pri svojom hľadaní stretá indiánov, námorníka, a celý príbeh má nečakané rozuzlenie. Ďakujeme milí herci a tešíme sa na Vás opäť niekedy nabudúce.

  

 

„Deň matiek a otcov 2022"

        13. mája 2022 Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Zariadení sociálnych služieb "KAMILKA", Maňa usporiadala svoju odborovú schôdzu spojenú s oslavou Dňa matiek a otcov. Pri tejto príležitosti si prijímateľky sociálnych služieb nacvičili milý program, ktorým vyjadrili všetkým zamestnankyniam a zamestnancom zariadenia vďaku za ich lásku, starostlivosť a ochotu pri vytváraní tepla domova.

 

„Stavanie mája 2022"

                                                  „Máj, máj, máj, zelený,

                                                                             pod oblôčkom sadený."

 

     Touto ľudovou piesňou sme privítali mesiac máj. Zelenejú sa polia, lúky, záhrady. Symbolom tohto obdobia je aj strom "máj", ktorý sa stavia pred budovami a predstavuje zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá. Sme radi, že aj "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa sa v tento rok môže opätovne pochváliť svojim májom. A keďže stavanie mája bola vždy úloha chlapcov a mužov, prizvali sme si k tomu našich priateľov z "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov a z "DOMUM", Zariadenie sociálnych služieb Krškany. Po uvoľnení protipandemických opatrení sa tak toto stavanie mája stalo symbolom začiatku opätovného stretávania a navštevovania sa s kamarátkami a kamarátmi z ďalších zariadení sociálnych služieb. Po postavení mája sa spolu dobre zabavili pri veselej hudbe, tanci a pochutili si na výbornom guláši. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia.

„Deň Zeme 2022“

            Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sa zamestnanci spolu s prijímateľmi a viacerými dobrovoľníkmi rozhodli skrášliť exteriér zariadenia - vysádzali kvetiny, upravovali skalky, vytrhávali burinu, natierali lavičky a altánok. Ďakujeme touto cestou Ing. Ingride Ujváriovej za zorganizovanie dobrovoľníctva i za sponzorstvo akcie. Všetkým dobrovoľníkom, prijímateľom sociálnych služieb i zúčastneným zamestnancom zariadenia ďakujeme za pomoc a ochotné ruky. Príjemné posedenie a záplava kvetov budú iste všetkým odmenou za zveľadenie životného prostredia.