Hlavná obsah

Predvianočné aktivity 2017

Aj v tento rok sa naše PSS zúčastnili viacerých predvianočných trhov a akcií. Dňa 10. decembra sme sa zúčastnili Vianočných tvorivých dielní v Mani. Prezentovali sme sa rôznymi výrobkami s vianočnou tematikou a pečením vianočných oblátok.

V dňoch 11. a 12. decembra sme boli súčasťou vianočného mestečka v OC Max v Nitre. Vystavované ručné a výtvarné práce našich PSS boli iste spestrením týchto predvianočných dní.

13. decembra prišli do nášho zariadenia vysluhovať Sviatosť zmierenia a Sviatosť pomazania chorých miestny pán farár Mgr. Peter Kukučka a kaplán Mgr. Juraj Klinko. Súčasne mali všetci záujemci aj možnosť pristúpiť k Eucharistii. Vďaka tejto adventnej duševnej príprave sme lepšie pripravení prežiť radosť Vianoc.

ilustrácia

Mikuláš 2017

December je mesiacom plným očakávaní. Hneď v úvode mesiaca nás navštívil sv. Mikuláš. Na pomoc mu prišiel i anjel a čertisko s veľkými vidlami. Rozdávali odmeny podľa zásluh... Ušlo sa aj našim kamarátom zo ZSS „Lipka“ Lipová, ktorý k nám zavítali. Sladkým balíčkom boli odmenené aj detičky zo služby včasnej intervencie, ktorú sme otvorili v tento rok. Príjemne strávené dopoludnie bolo prínosom nielen pre deti, ale aj pre rodičov a zamestnancov. Zbližovanie rodín, vytváranie príjemnej atmosféry, relaxu a psychickej pohody v tento deň bolo prioritou služby včasnej intervencie. Popoludní sme sa zabavili na diskotéke s DJ Jojom.

ilustrácia

Prednáška: „Zrak a jeho poruchy v detskom veku“

Dňa 21. novembra 2017 usporiadala Služba včasnej intervencie z „Kamilka“ ZSS Maňa v spolupráci s Rannou starostlivosťou z Bratislavy prednášku so zrakovým terapeutom a odborníkmi na zrak. Prednášku viedla Mgr. Laura Stohová a Mgr. Otília Čechová. Okrem prednášky mali rodičia možnosť zúčastniť sa zrakového vyšetrenia, kde bol deťom posúdený ich zrak. Prínosom pre všetkých zúčastnených bola aj prezentácia pomôcky „Little room“, ktorá je vhodná na stimuláciu zmyslov pre deti so zdravotným znevýhodnením.

ilustrácia

ilustrácia

Návšteva miestneho cintorína

1. november sa už tradične spája so Sviatkom všetkých svätých. Ani my sme nezabudli na našich zosnulých bývalých prijímateľov. Boli sme upraviť hroby a odniesli sme im vence, ktoré sme vlastnoručne zhotovili v našom zariadení. Spoločne sme im zapálili sviečky a venovali naše modlitby.

ilustrácia

ilustrácia

Výlet Pozba – „Studnička“ 2017

Je leto, čas dovoleniek a výletov. A tak 24. augusta viaceré naše PSS navštívili krásne pútnické miesto Pozba – „Studnička“. Nadýchali sa sviežeho lesného vzduchu, oddýchli si, ale aj primeraným tempom zdolali horskú krížovú cestu. V tejto oáze pokoja načerpali veľa síl a krásnych dojmov. Modlitby a prosby k Panne Márii dievčatá predniesli i za ostatné PSS zo zariadenia.

ilustrácia

Požitavské folklórne slávnosti 2017

24. a 25. júna 2017 sa konal v našej obci už XXIX. ročník Požitavských folklórnych slávností, na ktorých sme mali možnosť vidieť desať folklórnych súborov a skupín. Počas krojovaného sprievodu obcou si aj naše zariadenie pripravilo pre účastníkov a okoloidúcich výstavku ručných prác PSS, ktorá sa stretla s veľkým záujmom.

 

 

 

 

Podhájske slávnosti ľudových remesiel 2017

V dňoch 8. a 9. júla 2017 sa v blízkej obci Podhájska konal už 17. ročník remeselných dní pod názvom „Podhájske slávnosti ľudových remesiel“. Tak ako po minulé ročníky i v tento sme sa prezentovali našimi výrobkami, ktoré zhotovili dievčatá spolu s pomocou svojich ergoterapeutiek. V areáli Termálneho kúpaliska Podhájska sme mali možnosť vidieť viacero remeselníkov, hudobníkov, tanečníkov, spevákov. Osvieženie v horúcom dni nám poskytli miestne vynikajúce bazény.

ilustrácia

Služba včasnej intervencie v „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa v Mani poskytuje od 1.7.2017 nový druh služby – službu včasnej intervencie.

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bude naše zariadenie poskytovať túto službu dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci služby včasnej intervencie budeme poskytovať špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu a vykonávať stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa a preventívnu aktivitu.

Cieľom včasnej intervencie je poskytovanie včasnej podpory rodine s dieťaťom s postihnutím formou komplexných služieb na báze dlhodobého sprevádzania, ako aj podpora integrácie rodiny do spoločnosti v najväčšej možnej miere so zohľadnením špecifických potrieb a stimulovanie vývinových možností dieťaťa. Služba včasnej intervencie sa bude poskytovať ambulantnou formou v priestoroch zariadenia a terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí rodiny.

Tvorivé dielne „Šikovné ruky“ 2017

12. júna 2017 sme sa zúčastnili podujatia tvorivých dielní „Šikovné ruky“ v zariadení „Lipka“ ZSS Lipová. Spolu s PSS z iných zariadení sme si vyskúšali techniky tvorenia obrázkov, drôtených srdiečok, múdrej sovy z kartónu a špagátového košíka. Spolu s našimi priateľmi sme zažili príjemné tvorivé popoludnie.

ilustrácia

Športové hry 2017

2. júna 2017 sa desať našich PSS zúčastnilo športových hier, ktoré usporiadalo „Domum“ ZSS Krškany. Súťažili trojčlenné družstvá v nasledovných disciplínach: hod loptičkou na cieľ, jazda na trojkolesovom bicykli na čas, hod basketbalovou loptou na kôš, slalom s fúrikom s postaveným klátikom. Dievčence získali pekné 2. miesto v basketbale.

ilustrácia

MDD 2017

Radosť a smiech, hudba a spev sa 1. júna 2017 rozliehali areálom nášho priľahlého parku. Spolu s našimi PSS si prišli zasúťažiť, zatancovať a zabaviť sa aj chlapci z „Lipka“ ZSS Lipová a z „Domum“ ZSS Krškany. K všetkým zúčastneným sa pekným slovom prihovoril i náš hosť Ing. Ladislav Marenčák, podpredseda NSK. Bolo pripravených veľa športových disciplín, ktoré preverili šikovnosť všetkých súťažiacich. Samozrejme, podľa zásluh boli odmenení sladkými odmenami. Potom nás spevom i hrou na hudobné nástroje zabavili mládežníci zo zoskupenia „Božia dúha“. Tanečná zábava ďalej pokračovala v rytmoch obľúbeného DJ Joja. Nechýbalo ani bohaté občerstvenie v podobe výborného guláša a opekaných špekačiek. O vynikajúcu náladu sa pričinil i super šašo.

ilustrácia

Výlet – Nová Ves nad Žitavou 2017

Každoročne v máji usporadúvame pre PSS zo všetkých oddelení ZSS výlet na mariánske pútne miesto „Studnička“ v Novej Vsi nad Žitavou, ktorý sa teší veľkej obľube. V tento rok nám počasie 23. mája veľmi prialo. Bolo príjemne teplúčko. Dievčatá si oddýchli v lone prírody, pomodlili sa k Panne Márii za seba, blízkych i ostatných PSS zo zariadenia, zapálili kahance, napili sa zázračnej vody z miestneho prameňa a nezabudli z nej načrieť do pripravených fľašiek a bandasiek i pre ostatných v zariadení.

ilustrácia