Hlavná obsah

Gaštankovo 2016

S príchodom septembra je pre naše zariadenie typické padanie gaštanov. A keďže sme obklopený viacerými takýmito stromami, rozhodli sme sa usporiadať nultý ročník tvorivého stretnutia „GAŠTANKOVO“. Naše pozvanie prijali PSS a pracovníci zo zariadení „Kreatív“ ZSS Klasov, „Lipka“ ZSS Lipová, Krízové stredisko „SOS“ Hurbanovo. Spolu s našimi klientkami dopoludnia vytvárali obdivuhodné dielka z gaštanov a iných prírodnín, čoho dôkazom je aj ich výstavka vo vestibule zariadenia. Pri tvorení ich prišiel povzbudiť Ing. Ladislav Marenčák – podpredseda NSK a starosta obce Maňa Ing. Igor Sádovský. Po dobrom obede nasledovala veselá diskotéka s DJ Jojom, na ktorú sa už všetci tešili. Dúfame, že o rok sa opäť stretneme pri tvorbe ešte dokonalejších výtvorov.

Záhradná slávnosť v „IPEĽ“ ZSS Leľa

Dňa 08.09.2016 sa v „IPEĽ“ ZSS Leľa konal štvrtý ročník podujatia s názvom Záhradná slávnosť. Tejto milej udalosti sa zúčastnila i jedna klientka nášho zariadenia a spríjemnila podujatie svojím spevom. Keďže je veľkou fanúšičkou Adama Ďuricu, na vystúpenie si vybrala a odspievala dve jeho skladby – Neľutujem a Mandolína. Po kultúrnej časti nasledovali súťaže v kategóriách popoluška (triedenie 3 zmiešaných produktov), hod krúžkom, hod loptou do vedra, najrýchlejší vyhráva a skladanie puzzle. Naša klientka sa síce bez výhry ale za to s chuťou a nadšením zúčastnila dvoch kategórií, a to hodu loptou do vedra a súťaže najrýchlejší vyhráva.

Po dobrom guláši, hudbe, speve a vyhodnotení sme sa napokon dobre naladení vrátili späť domov.

Záhradná slávnosť

Výlet - Nová Ves nad Žitavou

Keďže nám už končí leto, využili sme ešte jeden z jeho posledných dní na návštevu pútnického miesta „Studnička“ v Novej Vsi nad Žitavou - 20. septembra 2016. Každoročne ho navštevujú tisícky pútnikov, ktorí veria v zázračnú moc vody vytekajúcej na mieste, kde sa miestnemu pastierovi údajne pred 150 rokmi zjavila Panna Mária. Aj naše PSS si z nej nabrali a po spoločnej modlitbe strávili pekné dopoludnie v lone krásnej prírody spolu so svojimi príbuznými, známymi a zamestnancami ZSS.

 

 

 

 

 

OSLAVA MDD

Veselo bolo i 1. 6. 2016 na oslave MDD. V našom parku sa už o 12.30 hod. zišli PSS, riaditelia a pracovníci zo ZSS Lipová, Krškany, Klasov a Maňa, spolu s hosťami z firiem SCA a In media. Privítali sme aj pána podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Ladislava Marenčáka, pána starostu Ing. Igora Sádovského, a veľkým prekvapením pre všetkých bola návšteva pátra Jána Romana Gradalského MS. Pripravený bol program so športovými súťažami a sladkými odmenami za splnenie úloh. V tento rok nám oslavu MDD spríjemnili svojím spevom a tancom malí folkloristi z folklórnej skupiny Dolinka Maňa spolu s hudobníkmi z miestnej pobočky ZUŠ v Mani. Nechýbal ani veselý šašo a dobrá hudba v podaní DJ-Joja. A keďže nám prialo i počasie, nasledovala tradičná opekačka. Radosť a dobrá nálada pretrvávala až do večerných hodín. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k veselému a úspešnému priebehu MDD.

 

 

 

 

 

OSKAR 2016

Pod záštitou predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa 26. mája 2016 v KD Kozárovciach uskutočnil XI. ročník Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb „OSKAR“. Medzi štrnástymi ZSS sa naše dievčatá predstavili s divadelnou hrou „Raj na Zemi“. Obsahom bola veľmi aktuálna myšlienka ochrany životného prostredia. Keďže sme svedkami prírodných a živelných katastrof, ktoré sú dôsledkom zničenej prírody, aj PSS zo ZSS „Kamilka“ v Mani chcú prispieť k ozdraveniu svojho prostredia. Zbierajú nečistoty, separujú odpad, pracujú na úprave a čistote svojho okolia. Porota nás ocenila za najkrajšie barokové kostýmy. Prežili sme krásny slnečný deň, plný kultúrneho vyžitia.

Oskar 2016

Benefičný koncert – „Chyťme sa za ruky“

V nedeľu 24. apríla 2016 od 14.00 hod. ožila estrádna sála MsKS v Galante hudbou známych slovenských skupín na 7. ročníku benefičného koncertu „Chyťme sa za ruky“, ktorý zorganizovalo Občianske združenie Milan Štefánik. Z nášho zariadenia sa ho zúčastnilo 11 klientiek. O perfektnú náladu sa spolu s moderátorom Slávom Jurkom postarali speváci a skupiny – Kristína, Le Payaco, Saténové Ruky a iné. Kopec energických rytmov a veľa veselej zábavy v rytme zumba nás naučil inštruktor Siddy Leal (Francúzsko). Pripravené boli i náučné workshopy, ktorých sme sa zúčastnili – maľovanie na plátno a sadrové odliatky, enkaustika (maľovanie horúcim voskom). Vytvorené diela budú zdobiť izby dievčat. Ďakujeme organizátorom i účinkujúcim za nezabudnuteľný zážitok!

Benefičný koncert – Chyťme sa za ruky

Divadelné predstavenie

Krásne, vtipné, úprimné a nabité emóciami. Také bolo divadelné predstavenie „Miško Drotár a naozajstná princezná“, ktoré pre nás a taktiež i žiakov ZŠ a MŠ v Mani, zahrali dňa 22. apríla 2016 účinkujúci detského divadelného krúžku vedeného Mgr. Zuzanou Löblovou. Táto tradičná rozprávková hra zaujala všetkých zúčastnených už od prvého momentu. Meradlom spokojnosti divákov nebol len búrlivý potlesk, ale i srdečný smiech, ktorým sa ozývalo celé hľadisko. Naše dievčatá sa opäť presvedčili, že ponaučenie – „Dobro vždy zvíťazí nad zlom!“ je stále aktuálne tak ako v minulosti i v dnešnej dobe.

Divadelné predstavenie Divadelné predstavenie Divadelné predstavenie

Účasť našich dievčat na podujatí „Hľadaj svojho zajačika“ v „KREATÍV“ ZSS Klasov

Dňa 23.3.2016 sa 6 klientiek nášho zariadenia v sprievode ergoterapeutky a riaditeľky zúčastnilo 8. ročníka podujatia s názvom „Hľadaj svojho zajačika“. Akcia sa koná každoročne pri príležitosti veľkonočných sviatkov v „KREATÍV“ ZSS Klasov, pod záštitou NSK. Tento rok sa jej zúčastnila vedúca Odboru sociálnych vecí NSK a 3 zamestnanci odboru. Okrem klientov z nášho zariadenia a „KREATÍV“ ZSS Klasov, prezentovali rozličné techniky zdobenia veľkonočných vajíčok aj klienti z „LIPKA“ ZSS Lipová, „DOMUM“ ZSS Krškany,  Krízového centra v Hurbanove a „HARLEKÝN“ ZSS Topoľčany. Naše dievčatá predstavili techniku suchého patchworku. Vyzdobené vajíčka dekorovali do pripravených košíkov. Vyvrcholením celej akcie bolo hľadanie „zajačikov“ ukrytých v areáli zariadenia. Všetci zúčastnení klienti boli odmenení darčekmi, čokoládovými zajačikmi a vajíčkami. Z Klasova sme sa vracali s dobrou náladou a novými zážitkami.Hľadaj svojho zajačika

Hľadaj svojho zajačika

Dievčatá z Kamilky v „objatí tónov“

31.1.2016 sa 12 klientiek nášho zariadenia zúčastnilo 6. ročníka benefičného koncertu s názvom „Objatie tónov“ pre mentálne postihnutých a zdravotne znevýhodnených zo zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja. Benefičný koncert organizovalo Občianske združenie „Ostrov“ v Leviciach a Občianske združenie Milan Štefánik.

Na koncerte sa naše dievčatá stretli s členmi speváckej skupiny „Korben Dallas“ a s tanečníkmi z „Poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova. Najväčším a nezabudnuteľným zážitkom pre dievčatá bola svetoznáma skupina „Boney M“. Moderátorom podujatia bol všetkým dobre známy Sajfa.

Celé podujatie bolo spestrené tvorivými dielničkami rôzneho zamerania. Klientky mali radosť z účasti na tomto umeleckom podujatí a boli vďačné organizátorom za poskytnuté občerstvenie ako aj originálne prežitie nedeľného odpoludnia. Odchádzali s dobrou náladou a pocitom zmysluplne využitého času. Dobré pocity a umelecký zážitok bol umocnený aj stretnutím kamarátov a kamarátok z okolitých zariadení, z čoho mali tiež veľkú radosť.

„KAMILKA“ na koncerte

Dňa 22. októbra 2015 sa 5 klientiek nášho zariadenia zúčastnilo v sprievode terapeutky koncertu v Žiari nad Hronom. Okrem známych spevákov a skupín (Celeste Buckingham, Smola a Halušky, Sendreiovci, Gladiátor,..) mali naše dievčence možnosť načerpať inšpiráciu pri ukážke výroby rôznych výrobkov, zatancovať si zumbu a občerstviť sa sladkými a inými dobrotami, ktoré pre nich zabezpečili organizátori podujatia. Klientky zažili veselý, aj keď chladný deň a z koncertu odchádzali spokojné a s dobrou náladou.

Deň ľudových remesiel

4 klientky z nášho zariadenia sa 4.7.2015 v sprievode ergoterapeuta zúčastnili „Dňa ľudových remesiel“ v neďalekej Podhájskej. V areáli termálneho kúpaliska prezentovali vlastnoručne zhotovené výrobky a ich prezentácia bola spojená aj s predajom. Klientky sa zúčastnili vystúpenia indiánskej skupiny, z ktorého mali veľký zážitok. Na Dni ľudových remesiel sa dievčatá cítili už tradične dobre, porozprávali sa so známymi, nadviazali nové priateľstvá. Okrem pekných zážitkov si zobrali do zariadenia aj veľa inšpirácie, ktorú využijú pri zhotovovaní ozdobných predmetov a darčekov.

Jednodňový výlet do Studničky – Novej Vsi nad Žitavou

Dňa 29.6.2015 sa 25 dievčat s ťažkým postihnutím zúčastnilo jednodňového výletu do Studničky – Novej Vsi nad Žitavou, v sprievode ergoterapeutov a zdravotného personálu zariadenia. Atmosféra počas návštevy pútnického miesta bola veľmi príjemná, dievčatá si užívali krásne prostredie. Všetky klientky zvládli aj nenáročnú krížovú cestu. Do zariadenia sa vrátili v dobrej nálade, plné krásnych dojmov a zážitkov.

Stretnutia priateľov Lipky spojené so športovými hrami

Dňa 24.6.2015 sa 2 klienti z nášho zariadenia v sprievode ergoterapeuta zúčastnili „Stretnutia priateľov Lipky spojené so športovými hrami“, ktoré sa konalo v ZSS LIPKA Lipová, za podpory a účasti zástupcov NSK, OSVŠ a K MÚ v Nových Zámkoch, MBD v Šuranoch a ZPMP v Nových Zámkoch.. Športové sily si medzi sebou zmerali chlapci a dievčatá zo ZSS DOMUM Krškany, ZSS LIPKA Lipová, DSS Okoč, DSS Úsmev Nové Zámky a ZŠ Lipová.. Disciplíny ako: hod do basketbalového koša, hod kriketovou loptičkou, beh so stolnotenisovou loptičkou na lyžici a hra BOCCIA preverili pohybové schopnosti a zručnosti všetkých zúčastnených. Tí najlepší získali cenní medaily a hodnotné dary. Všetci prežili príjemný športový deň.

Lontovský drozd

Dňa 11.06.2015 sa v Zariadení sociálnych služieb „PLATAN“ Lontov konala spevácka súťaž pod názvom „LONTOVSKÝ DROZD“, ktorej sa zúčastnili dve naše klientky. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách – Junior (do 50 rokov) a Senior (nad 50 rokov) a celkovo sa do súťaže zapojilo 6 zariadení. Keďže obe naše dievčatá sú nielen srdcom ale i vekom mladé, súťažili v kategórii Junior. Svoje piesne poctivo a s radosťou nacvičili a na súťaž sa veľmi tešili. Ich snaženie prinieslo ovocie v podobe krásnych vystúpení a veľkej radosti z 1.miesta za pieseň Slávik a ruža pre jednu z nich.

Atmosféra na súťaži bola veľmi príjemná a uvoľnená. Spievalo sa aj cez prestávky v súťaži, aj po nej a keby naše dievčatá neboli unavené zo súťaže i z horúčav, ktoré panovali vonku, určite by spievali i po celej ceste domov. So sebou si odniesli cenné skúsenosti a radosť zo stretnutí s kamarátmi z iných zariadení i z výborného umiestnenia v súťaži.