Hlavná obsah

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Druh sociálnej služby Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1. CS 10360/2020  07.12.2020  14.12.2020 nitriansky VI.
2. CS 10268/2022, CZ 37621/2022  06.10.2022  04.04.2023 nitriansky VI.
3. CS 7739/2023, CZ 16762/2023  19.05.2023  13.06.2023 nitriansky VI.
4. CS 6295/2022, CZ 5539/2022  21.02.2022  21.08.2023 nitriansky VI.
5. CS 10802/2023, CZ 41926/2023  08.11.2023  21.05.2024 nitriansky VI.
6.          
7.          
8.          
9.          

 

Druh sociálnej služby Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

CS

26.03.2024

ni

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 6395/2018  10.09.2018  10.12.2018 nitriansky  VI.
2.   CS 9217/2020  30.09.2020  15.10.2020 nitriansky  VI.
3.   05538/2020/PC-3  30.03.2020 21.06.2021 bratislavský  VI.
4.  CS 6918/2023  27.03.2023  26.04.2023  nitriansky  VI.
5.  CS 7362/2023  19.04.2023  15.05.2023  nitriansky  VI.
6.  CS 10649/2023  11.10.2023  20.11.2023  nitriansky  VI.
7.  CS 10165/2023  28.09.2023  26.01.2024  nitriansky

 VI.

8. CS 5460/2024 26.03.2024 06.05.2024 nitriansky VI.

 

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 4889/2010  19.7.2010  5.12.2018  nitriansky  VI.
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Zariadenie podporovaného bývania
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 4399/2018  12.2.2019  29.5.2018  nitriansky  VI.
2.  CS 7264/2013  30.12.2013  11.6.2018  nitriansky  VI.
3.  CS 5561/2019  26.3.2019  7.6.2019  nitriansky  II.
4.  CS 8475/2019  16.9.2019  17.2.2020  nitriansky  VI.
5.  05539/2020/PC-3  30.03.2020  21.06.2021  bratislavský  VI.
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Služba včasnej intervencie
Forma sociálnej služby: ambulantná a terénna forma sociálnej služby
Poradové číslo Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.