Hlavná obsah

Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2023

Viac informácií nájdete v dokumentoch: http://www.zssmana.sk/images/2023/Suhrnna_sprava_IV_Q_2023_a.jpg

                                                         http://www.zssmana.sk/images/2023/Suhrnna_sprava_IV_Q_2023_b.jpg

Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2023

Viac informácií nájdete v dokumente: Suhrnna_sprava_III_Q_2023.pdf (súbor PDF; 142,01 kb)

Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok 2023

Viac informácií nájdete v dokumente: Suhrnna_sprava_II_Q_2023.pdf (súbor PDF; 144 kb)

Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2023

Viac informácií nájdete v dokumente: Suhrnna_sprava_I_Q_2023.pdf (súbor PDF; 135,1 kb)

Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2022

Viac informácií nájdete v dokumentoch: http://www.zssmana.sk/images/2022/Suhrnna_sprava_IV_Q_2022_1.jpg

                                                         http://www.zssmana.sk/images/2022/Suhrnna_sprava_IV_Q_2022_2.jpg

Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2022

Viac informácií nájdete v dokumente: Suhrnna_sprava_III_Q_2022.jpg (súbor JPG; 189,09 kb)

Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok 2022

Viac informácií nájdete v dokumente: Suhrnna_sprava_II_Q_2022.jpg (súbor JPG; 709,8 kb)

Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2022

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-za-1-stvrtrok-2022.pdf (súbor PDF; 1,6 MB)

Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2021

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-za-4-stvrtrok-2021.pdf (súbor PDF; 1,7 MB)

Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2021

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-za-3-stvrtrok-2021.pdf (súbor PDF; 1 MB)

Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok 2021

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-za-2-stvrtrok-2021.pdf (súbor PDF; 1 MB)

Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2021

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-za-1-stvrtrok-2021.pdf (súbor PDF; 2 MB)

Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2020

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-za-4-stvrtrok-2020.pdf (súbor PDF; 2 MB)

Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2020

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-za-3-stvrtrok-2020.pdf (súbor PDF; 365 kB)

Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok 2020

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-za-2-stvrtrok-2020.pdf (súbor PDF; 1,3 MB)

Súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2020

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-za-1-stvrtrok-2020.pdf (súbor PDF, 1 MB)

Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2019

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-za-4-stvrtrok-2019.pdf (súbor PDF, 1 720 kB)

Súhrnná správa o zákazkách za 3. štvrťrok 2019

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-za-3-stvrtrok-2019.pdf (súbor PDF, 1 120 kB)

Súhrnná správa o zákazkách za 2. štvrťrok 2019

Viac informácií nájdete v dokumente: sprava-o-zakazkach-z-e-trhoviska-za-2-stvrtrok-2019.pdf (súbor PDF, 1 020 kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za 1. štvrťrok 2019

Viac informácií nájdete v dokumente: sprava-o-zakazkach-z-e-trhoviska-za-1-stvrtrok-2019.pdf (súbor PDF, 102 kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2019

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-2-1q-2019.pdf (súbor PDF, 210 kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za 4. štvrťrok 2018

Viac informácií nájdete v dokumente: sprava-o-zakazkach-z-e-trhoviska-za-4-stvrtrok-2018.pdf (súbor PDF, 192 kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2018

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-2-4q-2018.pdf (súbor PDF, 475 kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za 3. štvrťrok 2018

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-z-eks-3-q-2018.pdf (súbor PDF, 272 kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2018

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-2-3q-2018.pdf (súbor PDF, 226 kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za 2. štvrťrok 2018

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-z-eks-2-q-2018.pdf (súbor PDF, 134 kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2018

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-2-2q-2018.pdf (súbor PDF, 518 kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za 1. štvrťrok 2018

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-z-eks-1-q-2018.pdf (súbor PDF, 152 kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2018

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-2-1q-2018.pdf (súbor PDF, 225 kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za 4. štvrťrok 2017

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-z-eks-4-q-2017.pdf (súbor PDF, 106 kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2017

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-4-q-2017.pdf (súbor PDF, 234 kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za 3. štvrťrok 2017

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-z-eks-3-q-2017.pdf (súbor PDF, 474 kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za 3. štvrťrok 2017

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-3-q-2017.pdf (súbor PDF, 191 kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za 2. štvrťrok 2017

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-9-ods-2-q-2017.pdf (súbor PDF, 474 kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za 2. štvrťrok 2017

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-2-q-2017.pdf (súbor PDF, 191 kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za 1. štvrťrok 2017

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-9-ods-1-q-2017.pdf (súbor PDF, 236 kB kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2017

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-1-q-2017.pdf (súbor PDF, 194 kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za IV. štvrťrok 2016

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-9-ods-4-q-2016.pdf (súbor PDF, 195 kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za IV. štvrťrok 2016

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-4-q-2016.pdf (súbor PDF, 448 kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za III. štvrťrok 2016

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-9-ods-3-q-2016.pdf (súbor PDF, 90 kB kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za III. štvrťrok 2016

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-3-q-2016.pdf (súbor PDF, 453 kB kB)

Súhrnná správa o zákazkách z EKS za II. štvrťrok 2016

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-9-ods-2-q-2016.pdf (súbor PDF, 196 kB kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za II. štvrťrok 2016

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-117-ods-2-q-2016.pdf (súbor PDF, 150 kB kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona o verejnom obstarávaní za II. štvrťrok 2016

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-z-eks-2-q-2016.pdf (súbor PDF, 196 kB kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní k 31.3.2016

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-2016.pdf (súbor PDF, 196 kB kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2016

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-1q-2016.pdf (súbor PDF, 150 kB kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní k 31.12.2015

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach.pdf (súbor PDF, 600 kB kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za IV. štvrťrok

Viac informácií nájdete v dokumente: suhrnna-sprava-o-zakazkach-z-eks.pdf (súbor PDF, 1,1 MB kB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods. 9

Trvanie 27. apríl 2015 - 29. máj 2015

Viac informácií nájdete v dokumente: Suhrnna-sprava-o-zakazkach-podla-S-9-ods.-9.pdf (súbor PDF, 146 kB)