Hlavná obsah

Jednodňový výlet do Studničky – Novej Vsi nad Žitavou

Dňa 29.6.2015 sa 25 dievčat s ťažkým postihnutím zúčastnilo jednodňového výletu do Studničky – Novej Vsi nad Žitavou, v sprievode ergoterapeutov a zdravotného personálu zariadenia. Atmosféra počas návštevy pútnického miesta bola veľmi príjemná, dievčatá si užívali krásne prostredie. Všetky klientky zvládli aj nenáročnú krížovú cestu. Do zariadenia sa vrátili v dobrej nálade, plné krásnych dojmov a zážitkov.

Stretnutia priateľov Lipky spojené so športovými hrami

Dňa 24.6.2015 sa 2 klienti z nášho zariadenia v sprievode ergoterapeuta zúčastnili „Stretnutia priateľov Lipky spojené so športovými hrami“, ktoré sa konalo v ZSS LIPKA Lipová, za podpory a účasti zástupcov NSK, OSVŠ a K MÚ v Nových Zámkoch, MBD v Šuranoch a ZPMP v Nových Zámkoch.. Športové sily si medzi sebou zmerali chlapci a dievčatá zo ZSS DOMUM Krškany, ZSS LIPKA Lipová, DSS Okoč, DSS Úsmev Nové Zámky a ZŠ Lipová.. Disciplíny ako: hod do basketbalového koša, hod kriketovou loptičkou, beh so stolnotenisovou loptičkou na lyžici a hra BOCCIA preverili pohybové schopnosti a zručnosti všetkých zúčastnených. Tí najlepší získali cenní medaily a hodnotné dary. Všetci prežili príjemný športový deň.

Lontovský drozd

Dňa 11.06.2015 sa v Zariadení sociálnych služieb „PLATAN“ Lontov konala spevácka súťaž pod názvom „LONTOVSKÝ DROZD“, ktorej sa zúčastnili dve naše klientky. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách – Junior (do 50 rokov) a Senior (nad 50 rokov) a celkovo sa do súťaže zapojilo 6 zariadení. Keďže obe naše dievčatá sú nielen srdcom ale i vekom mladé, súťažili v kategórii Junior. Svoje piesne poctivo a s radosťou nacvičili a na súťaž sa veľmi tešili. Ich snaženie prinieslo ovocie v podobe krásnych vystúpení a veľkej radosti z 1.miesta za pieseň Slávik a ruža pre jednu z nich.

Atmosféra na súťaži bola veľmi príjemná a uvoľnená. Spievalo sa aj cez prestávky v súťaži, aj po nej a keby naše dievčatá neboli unavené zo súťaže i z horúčav, ktoré panovali vonku, určite by spievali i po celej ceste domov. So sebou si odniesli cenné skúsenosti a radosť zo stretnutí s kamarátmi z iných zariadení i z výborného umiestnenia v súťaži.

Oslavy MDD v Mani dňa 2.6.2015

Klienti nášho zariadenia oslávili tohtoročný MDD v spoločnosti svojich dlhoročných kamarátov zo Zariadení sociálnych služieb „LIPKA“ Lipová a „DOMUM“ Krškany. Pracovníci zariadenia pripravili pre všetkých zúčastnených športovo- zábavné popoludnie. Súťažili vo viacerých disciplínach a za športové výkony boli odmenení sladkými odmenami. Program osláv MDD bol spestrený vystúpením speváckej skupiny DOROTHEA z Mane, s ktorou už dlhší spolupracujeme. Ako sa patrí na ozajstnú oslavu – diskotéka je jej neodmysliteľnou súčasťou. Tá bola zabezpečená diskdžookejom Jožkom, ktorý túto aktivitu realizuje pre nás už mnoho rokov ako dobrovoľník a je vždy zárukou dobrej nálady. Kamarátstva medzi našimi dievčatami a chlapcami z Krškán a z Lipovej sa utužili pri srdečných rozhovoroch okolo vatry pri opekaní špekačiek.

Turnaj v BOCCII dňa 1.6.2015 v Lipovej

Štyri dievčatá z KAMILK-y, sprevádzané ergoterapeutom sa 1.6.2015 zúčastnili turnaja v BOCCII v Zariadení sociálnych služieb „LIPKA“ Lipová. Na turnaji sa zúčastnili zástupcovia z 3 zariadení sociálnych služieb a Základnej školy z Lipovej, celkom súťažilo 8 dvojčlenných družstiev. Po oboznámení sa so základnými pravidlami hry sa začalo súťažiť. Naše dievčatá boli veľmi aktívne a snaživé, viedli si veľmi dobre. Jedna z dvoch dvojíc, ktoré nás reprezentovali, skončila v celkovom hodnotení na druhom mieste. Súťaženie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére, dievčence si okrem cien a darčekov priniesli domov aj pekné zážitky a spomienky na príjemne prežité chvíle.

Športové hry Krškany, 27.5.2015

Dňa 27.5.2015 sme sa klientkami z nášho zariadenia zúčastnili 4. ročníka športových hier o Putovný pohár, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti MDD v Zariadení sociálnych služieb „DOMUM“ v Krškanoch. Podujatia sa zúčastnilo celkom 13 zariadení sociálnych služieb z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Každé zariadenie reprezentovali 3 klienti okrem domácich, ktorí mali 2 trojčlenné družstvá.

Súťažilo sa v týchto disciplínach:

kolky, hod kriketovou loptičkou na cieľ, hod basketbalovou loptou na kôš a jazda na trojkolesovom bicykli. V hode basketbalovou loptou na kôš sme získali zlatú medailu. Veľkou výzvou pre nás bolo bicyklovanie; v tejto disciplíne by si naše dievčatá, ktoré sa nevedia bicyklovať zaslúžili zlatú medailu za odvahu.

Zažili sme veselý, aj keď chladný deň. Dievčatá získali nové športové skúsenosti, stretli sa s kamarátmi a spoznali nových ľudí. Všetci sme odchádzali s dobrou náladou a s pocitom príjemne stráveného dňa.

Nová webová stránka

Prichystali sme pre Vás novú webovú stránku, dúfame, že sa Vám bude páčiť.