Hlavná obsah

„Voľby“ – 29.02.2020

V poslednú sobotu mesiaca február sa konali voľby do NR SR. Záujem odovzdať svoj hlas prejavilo 6 prijímateliek sociálnych služieb. Tým, ktorí nemajú trvalý pobyt v Mani, sme zabezpečili voličské preukazy. Nakoľko sa jednalo aj o PSS obmedzených v pohybe, zabezpečili sme prostredníctvom príslušnej volebnej komisie mobilnú volebnú urnu. Všetci PSS tak mohli odvoliť a odovzdať svoj hlas vo vstupnej hale zariadenia.

Voľby prebehli dôstojne a pokojne.