Hlavná obsah

„Fašiangové pečenie“

Dňa 20.02.2020 sme našim prijímateľom sociálnych služieb spestrili fašiangové obdobie výnimočnou aktivitou s názvom „Pečieme fánky“. Prítomná inštruktorka sociálnej rehabilitácie  zabezpečila sponzorsky potrebné suroviny a materiál, ostatní pridali ochotu pomáhať a odhodlanie tvoriť typické „máňanské“ veľkonočné pečivo – fánky. Prijímatelia s nadšením sledovali prípravu cesta na fánky, výrobný postup a proces tvorenia a samotného pečenia. Zvedavé otázky od prijímateľov sociálnych služieb a nedočkavé pohľady prezrádzali  záujem o výnimočnú aktivitu. Pečenie sa vydarilo. Pri veselej hudbe, bylinkovom čaji a čerstvých fánkach sme si nakoniec všetci zatancovali... Teraz už môže prísť pôst.