Hlavná obsah

„Sviatosť birmovania – 06.10.2019“

V prvú októbrovú nedeľu prijala sviatosť birmovania naša prijímateľka sociálnej služby S.V. Predchádzalo tomu dlhé obdobie príprav, ktoré však zvládla. A tak mohla dovŕšiť svoje krstné milosti. Za svojho nebeského birmovného patróna si zvolila sv. Bakitu, ktorej život a svedectvo viery ju oslovili natoľko, že sa stala pre ňu vzorom kresťanského života.