Hlavná obsah

„Výlet – Komárno, Kolárovo“

Dňa 02.09.2019 sa 10 prijímateliek sociálnych služieb zo zariadenia podporovaného bývania vybralo na celodenný výlet do mesta Komárno a okolia. V centre mesta ich zaujalo Nádvorie Európy, ktoré je jednou z najväčších turistických atrakcií Komárna. Ide o komplex stavieb s typickými prvkami architektúry 45 európskych krajín a regiónov. Navštívili tu Podunajské múzeum, kde ich prekvapila zoologická zbierka s preparátmi zvierat, ktoré boli na nerozoznanie od živých. Spolu sa v tomto zoologickom zbierkovom fonde nachádza viac ako 74 000 kusov zbierkových predmetov. Zaujímavým bolo aj obzretie si mestského orloja, kde každú celú hodinu vyhráva vojak mestskej stráže. Po výbornom obede v reštaurácii a popoludňajšej kávičke so zákuskom sa autobusom presunuli do blízkeho Kolárova. Tu na polostrove, ktorého hranice tvoria toky Malého Dunaja a Váhu stojí Vodný mlyn Kolárovo, ktorý si taktiež prehliadli. Plné nezabudnuteľných zážitkov z príjemne stráveného dňa sa večer vrátili do ZSS.