Hlavná obsah

Pripravujeme:

  

September 2018

Október 2018

Stretnutie rodičov detí s DMO.

November 2018

 

December 2018

Stretnutie s Mikulášom

 

30.05.2018 - Hry detí a rodičov pri príležitosti MDD

Milí rodičia pozývame Vás na stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutoční 30.05.2018 o 10:00 v „KAMILKA“, ZSS Maňa, Nám. M.R.Štefánika 18. V  priestoroch SVI budú pripravené hry a aktivity pre Vás a Vaše deti. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

20.06.2018 - Stretnutie rodičov detí s diagnózou DMO

Milí rodičia, pozývame Vás na stretnutie zamerané na problematiku Detskej mozgovej obrny. Stretnutie sa bude konať 20.06.2018 o 12:30 v „KAMILKA“, ZSS Maňa, Nám. M.R.Štefánika 18, v priestoroch SVI.

 

(Zdroj: internet)

DMO postihuje jedno až päť detí z tisíc, pričom u jedného dieťaťa sa vyskytne závažná porucha. Viac ako polovica závažnejších postihnutí pochádza z vysoko rizikovej skupiny nedonosených detí, predovšetkým sú to novorodenci s váhou pod 1500 gramov ( Zdroj: Komárek, Zumrová 2000 ).