Hlavná obsah

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Druh sociálnej služby Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 7549/2019  25.07.2019  07.10.2020  nitriansky  VI.
2.  CS 10360/2020  07.12.2020  14.12.2020  nitriansky  VI.
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 6395/2018  10.09.2018  10.12.2018 nitriansky  VI.
2.  08926/2019/OSPPČ-Ra  13.05.2019  13.08.2019 trnavský  VI.
3.  CS 7498/2019   15.07.2019 26.08.2019 nitriansky  VI.
4.   CS 9217/2020  30.09.2020 15.10.2020 nitriansky  VI.
5.  05538/2020/PC-3  30.03.2020  21.06.2021  bratislavský  VI.
6.  CS 7200/2017,CZ 30518/2017  27.11.2017  06.08.2021  nitriansky  VI.
7.          

 

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 4889/2010  19.7.2010  5.12.2018  nitriansky  VI.
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Zariadenie podporovaného bývania
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 4903/2019  12.2.2019  29.5.2018  nitriansky  VI.
2.  CS 4400/2018  12.2.2019  29.5.2018  nitriansky  VI.
3.  CS 7264/2013  30.12.2013  11.6.2018  nitriansky  VI.
4.  CS 5561/2019  26.3.2019  7.6.2019  nitriansky  II.
5.  CS 8475/2019  16.9.2019  17.2.2020  nitriansky  VI.
6.  05539/2020/PC-3  30.03.2020  21.06.2021  bratislavský  VI.
7.          

 

Druh sociálnej služby Služba včasnej intervencie
Forma sociálnej služby: ambulantná a terénna forma sociálnej služby
Poradové číslo Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.